Søg

Demens

Demens er betegnelsen for en række symptomer på svigtende hjernefunktion. Symptomerne kommer snigende og specielt i starten kan det være svært at afgøre, om det er en begyndende demens.

Kontakt til Demenskoordinator på tlf. 9974 1529 eller mail kirsten.h.jensen[mail]rksk.dk

Diagnosen
Det er vigtigt at få stillet en diagnose så tidligt som muligt. Først og fremmest for at sikre, at demenssymptomerne ikke skyldes en anden sygdom, som kan behandles. Men også for at sikre, at den demente får den bedst mulige behandling og pleje. Samtidig med at de pårørende får den nødvendige støtte og vejledning. 

Demens er en følgevirkning af en alvorlig sygdom i hjernen, og ikke bare en naturlig del af det at blive gammel. 

Hverdagen som pårørende
Når ens nærmeste bliver dement, påvirker det hele familien. De pårørende og nære slægtninge vil ofte opleve frustration, vrede og afmagt i hverdagen. Mange pårørende bliver isolerede, fordi den demente ikke ønsker eller magter så mange sociale kontakter. Det er derfor vigtigt, at man som pårørende tænker over, hvordan hverdagen fremover skal formes, så man får opfyldt sine behov for socialt samvær med andre mennesker. Vær åben omkring de problemer der opstår, og tag imod hjælp og støtte fra familie og venner. 

Demenskoordinatoren i kommunen tilbyder:

  • Samtaler, vejledning og rådgivning af borgere med demens og pårørende
  • Medvirke til strukturering af hverdagen for borgere med demens
  • Vejledning og støtte i forbindelse med aflastning af pårørende

Læs mere om hvad demenskoordinatoren tilbyder i denne folder

Øvrige tiltag i kommunen

  • Demensdaghjem i Ringkøbing og i Tarm
  • Pårørendeskole
  • Pårørendegrupper i Ringkøbing, Videbæk, Skjern/Tarm og Hvide Sande

Læs mere om pårørendegrupperne til demente i denne folder

Selvbetjening

Hvis du har ønsker til din pleje, hvis du får konstateret demens, kan du oprette et plejetestamente.

Plejetestamentet skal vejlede plejepersonale og de pårørende i, hvordan du ønsker din pleje. Kommunen skal så vidt muligt respektere de ønsker, du har givet udtryk for i plejetestamentet. Plejetestamentet er vejledende, og kommunen har ikke pligt til at følge alle dine ønsker.

I plejetestamentet kan der fx stå, at du har nogle faste spisetider, som du gerne vil bevare på trods af demensen, mad du kan lide/ikke lide, eller at du gerne vil gå i noget bestemt tøj. Det kan også handle om den personlige pleje, hvis du fx ønsker fortsat at bruge make-up.

Plejetestamentet handler, i modsætning til det almindelige testamente, ikke om økonomi og jura.

Et plejetestamente behøver ikke være skrevet på en bestemt måde. Det behøver ikke at være skriftligt, du kan f.eks. vælge at indtale det på bånd eller video/dvd.

Du kan få mere information om plejetestamenter på Alzheimerforeningens side.

Hvis du bor i plejebolig, på plejehjem eller i en lignende bolig skal kommunen udarbejde en individuel plejeplan. Plejeplanen skal indeholde information om den samlede pleje- og omsorgsindsats, du har brug for. Det vil sige, at plejeplanen dels skal tage udgangspunkt i dine ressourcer, behov og muligheder. Dels skal den oplyse om dine særlige vaner og ønsker til for eksempel spisetider, rutiner ved sengetid og aktiviteter.

Plejeplanens formål

Udarbejdelsen af plejeplanen skal hjælpe med at tilrettelægge plejen efter dine behov, og den vil give både dig og dine pårørende information om, hvilken hjælp du modtager.

Hvis du er pårørende til en nærtstående dement ældre, vil du ofte være den, der har bedst kendskab til den ældres ønsker til en plejeplan.

Der kan dog være juridiske problemer med at inddrage pårørende, hvis der ikke foreligger en fuldmagt eller værgemål.

Værgemål skal altid tilpasses den enkeltes behov og må ikke være mere omfattende end nødvendigt. Som udgangspunkt er personer under værgemål stadig myndige. Værgemål kan begrænses, så det fx kun omfatter bestemte økonomiske aktiver eller bestemte personlige forhold. Der kan også oprettes et tidsbegrænset værgemål.

Det er Statsforvaltningen, der behandler anmodninger om værgemål. Det vil som regel være et familiemedlem, der bliver beskikket som værge; men er det ikke muligt, bliver det en af Statsforvaltningens faste værger.

Du kan få flere oplysninger om værgemål hos Statsforvaltningen.

Med et livstestamente kan du sikre dig, at lægerne følger dine ønsker, hvis du ligger for døden og ikke selv kan give besked.

/Files/Images/Icons/Kontakt/icon_rksk.png
Demenskoordinator - Sundhed om Omsorg
Rødkløvervej 4
6950 Ringkøbing

T:    9974 1529
E:    kirsten.h.jensen[mail]rksk.dk