Demens

Demens er betegnelsen for en række symptomer på svigtende hjernefunktion. Symptomerne kommer snigende og specielt i starten kan det være svært at afgøre, om det er en begyndende demens.

Diagnosen
Det er vigtigt at få stillet en diagnose så tidligt som muligt. Først og fremmest for at sikre, at demenssymptomerne ikke skyldes en anden sygdom, som kan behandles. Men også for at sikre, at den demente får den bedst mulige behandling og pleje. Samtidig med at de pårørende får den nødvendige støtte og vejledning. 

Demens er en følgevirkning af en alvorlig sygdom i hjernen, og ikke bare en naturlig del af det at blive gammel. 

Hverdagen som pårørende
Når ens nærmeste bliver dement, påvirker det hele familien. De pårørende og nære slægtninge vil ofte opleve frustration, vrede og afmagt i hverdagen. Mange pårørende bliver isolerede, fordi den demente ikke ønsker eller magter så mange sociale kontakter. Det er derfor vigtigt, at man som pårørende tænker over, hvordan hverdagen fremover skal formes, så man får opfyldt sine behov for socialt samvær med andre mennesker. Vær åben omkring de problemer der opstår, og tag imod hjælp og støtte fra familie og venner.

  • Samtaler, vejledning og rådgivning af borgere med demens og pårørende
  • Medvirke til strukturering af hverdagen for borgere med demens
  • Vejledning og støtte i forbindelse med aflastning af pårørende

Læs mere om hvad demenskoordinatorerne i Ringkøbing-Skjern kommune tilbyder i denne folder

Øvrige tiltag i kommunen

- Demensdaghjem i Ringkøbing og i Tarm
- Pårørendeskole
- Pårørendegrupper i Ringkøbing, Videbæk, Skjern/Tarm og Hvide Sande

Læs mere om pårørendegrupperne til demente i denne folder

/Files/Images/Icons/Kontakt/icon_rksk.png
Demenskoordinator - Sundhed om Omsorg
Holmegårdsbakken 24
6950 Ringkøbing

T:    99 74 15 29
E:    kirsten.h.jensen[mail]rksk.dk
/Files/Images/Icons/Kontakt/icon_rksk.png
Demenskoordinator - Sundhed om Omsorg
Holmegårdsbakken 24
6950 Ringkøbing

T:    99 74 20 07
E:    tina.enevoldsen[mail]rksk.dk