Dagsorden: 23. marts 2023 kl. 13:00

Lok. 1.8. Dækket, Smed Sørensens Vej 1, Ringkøbing
Kultur- og Fritidsudvalget

Deltagere

 • Susanne Høj
 • Pia Vestergaard
 • Jens S. Højland
 • Erik Viborg
 • Henrik Andersen
 • Jesper Lærke
 • Henrik Hammelsvang

Kopier link til punktet  -   Print

1: Godkendelse af dagsorden

Sagsnr:

Bilag

Ingen bilag.

Beslutning

Kopier link til punktet  -   Print

2: Ansøgning om tilskud til Danish SUP Tour & Social SUP Tour 2023

Sagsnr: 23-005584

Sagsfremstilling

Dansk Surf og Rafting Forbund (DSRF) ansøger om sponsorat til afvikling af Danish SUP Tour & Social SUP Tour den 15. April 2023.

Danish SUP Tour & Social SUP Tour starter og slutter i enten Hvide Sande og Ringkøbing alt efter vejr og vind på dagen. Der ansøges om et tilskud på 25.000 kr.

Det første stop på Danish SUP Tour 2023 vil være i Hvide Sande/Ringkøbing hvorefter turen går til henholdsvis Sønderborg, Vejle, København og Roskilde.

Danish SUP Tour & Social SUP Tour forventer i 2023 et gennemsnit på ca. 150 personer til alle events.

I et samarbejde med et sikkerheds-crew fra Waterz går ruten tværs over Ringkøbing Fjord
(ca. 12-14 km. afhængigt af vejrudsigten) for Danish SUP Tour deltagerne, imens der i samarbejde
med instruktører fra Ringkøbing Surf Klub planlægges en kortere tur (ca. 5 km.) op af Vonå for Social SUP Tour deltagere.

Ansøgt beløb og modydelse

DSRF ansøger om et sponsorat på 25.000 kr. i forbindelse med afviklingen af Danish SUP Tour & Social SUP Tour. Ringkøbing-Skjern Kommune har i 2018, 2019 og 2020 givet henholdsvis 5.000 kr., 10.000 kr. og 25.000kr. som sponsorat af Danish SUP Tour. 2020 eventet var et Europæisk SUP Event og blev først afholdt i 2021 pga. Corona.

Som modydelse vil Ringkøbing-Skjern Kommune kunne være synlig følgende steder:

 • Logo på banner ved præmie overrækkelse
 • Logo på Facebook banner for eventsiten
 • Logo på eventbeskrivelsen på dsrf.dk hjemmeside samt Sportstiming (tilmeldings + resultats side)
 • Placering af Ringkøbing Skjern Kommunes beach-flag ved event-venue (kommunen skal levere flag)
 • Ringkøbing Skjern Kommune præsenteres som sponsor/bidragsyder på Facebook og vil blive fremhævet i alle opslag om eventen med @ringkøbingskjernkommune
 • Ringkøbing Skjern Kommune fremhæves som sponsor/bidragsyder i forbindelse med pressemeddelelser og artikler på dsrf.dk

Lovgrundlag og juridisk vurdering

Kommunalfuldmagten
Lov om Eliteidræt:
§ 7. Kommuner kan yde økonomisk støtte til eliteidræt, medmindre der er tale om egentlig
erhvervsvirksomhed.

Økonomi

Der er ikke afsat midler i Kultur- og Fritidsudvalgets budget til sponsorater.

Effektvurdering

Ingen bemærkninger.

Indstilling

Administrationen indstiller, at Kultur- og Fritidsudvalget tager stilling til ansøgningen fra Dansk Surf og Rafting Forbund.

BilagBeslutning

Kopier link til punktet  -   Print

3: Ekstra tilskud til svømmehaller

Sagsnr: 23-006224

Sagsfremstilling

Kultur - og Fritidsudvalget besluttede på deres møde den 23. februar 2023 at øremærke yderligere 0,4 mio. kr. årligt til pulje til svømmehaller, som finansieres af lokaletilskudskontoen. Dermed har Kultur- og Fritidsudvalget afsat en totalsum på 1 mio. kr. årligt til svømmehaller. 

Der er i alt fem selvejende svømmehaller i Ringkøbing-Skjern Kommune, henholdsvis: Hvide Sande Hallen, Videbæk Idræts- og Fritidscenter, Tarm Idrætscenter, Lem Svømmebad og Spjald Fritidscenter. Herudover ejer Ringkøbing-Skjern Kommune Ringkøbing Svømmehal, som pt. drives af ROFI. 

De fem selvejende haller er en del af den nye tilskudsstruktur for selvejende haller hvor de hvert år får tildelt et basistilskud. I 2023 bliver nedenstående tildelt:

Hvide Sande Hallen  Svømmehal, centerby   998.800 kr.
Videbæk Idræts- og Fritidscenter  Svømmehal, centerby  998.800 kr.
Tarm Idrætscenter Svømmehal, centerby  998.800 kr.
Lem Svømmebad Svømmehal, decentral   145.280 kr. 
Spjald Fritidscenter  Svømmehal, decentral  145.280 kr. 

 Administrationen indstiller til at Kultur- og Fritidsudvalget beslutter, hvordan de ekstra midler på 1. mio. kr. årligt skal fordeles blandt svømmehallerne. 

Administrationen anbefaler desuden Kultur- og Fritidsudvalget at tage stilling, til hvorvidt midlerne skal tænkes som en selvstændig pulje, være et fast driftstilskud eller om midlerne skal omsættes til point i den nye tilskudsmodel for selvejende haller. Desuden bedes Kultur- og Fritidsudvalget tage stilling til, hvornår midlerne skal være tilgængelige for svømmehallerne. 

Lovgrundlag og juridisk vurdering

Ingen bemærkninger

Økonomi

Viden og Strategi har ingen bemærkninger.

Effektvurdering

Ingen bemærkninger.

Indstilling

Administrationen indstiller, at Kultur- og Fritidsudvalget beslutter, hvordan midlerne skal fordeles blandt de selvejende centre med svømmehaller. 

Bilag

Ingen bilag.

Beslutning

Kopier link til punktet  -   Print

4: Ansøgning om støtte til Late Summer Festival

Sagsnr: 23-005841

Sagsfremstilling

Late Summer Festival søger Kulturpuljen om en ekstra bevilling på 50.000 kr. til festivalen i 2023, som foregår i perioden 14. – 20. august. 

Baggrunden for at Late Summer Festival søger en ekstra bevilling er, at man ønsker at udvide kvaliteten af rammerne og opsætningen af festivalen blandt andet igennem større rækkevidde på annoncering, aftaler med musikere tidligere i processen og bedre billedmateriale. Dette ønskes for at kunne opnå festivalens mål om skabe et større kendskab, nationalt og internationalt om klassisk musik i Hvide Sande.

Temaet for Late Summer Festival 2023 er "Musik på Tværs af grænserne" og festivalen fokuserer på på fred og forsoning. På programmet for 2023 er der musikere og komponister fra blandt andet Ukraine og Iran. Det planlægges også at musikere og komponister fra de nordiske lande kommer på programmet for at sætte fokus på den nordiske lyd inden for klassisk musik.

De overordnede visioner for Late Summer Festival er:

 • At bringe klassisk musik og kultur af høj kvalitet til Vesterhavet, hvor naturen og Hvide Sande danner rammerne om koncerter.
 • At skabe værdi for lokalområdet og turismen.

Kultur- og Fritidsudvalget støtter i forvejen Late Summer Festival med et årligt beløb på 50.000 kr. 

Budget 2023:

Musikere 300.000 kr. 
Produktionsudstyr 40.000 kr. 
Produktion 170.000 kr. 
Annoncering 40.000 kr. 
Diverse 50.000 kr. 
  
Udgifter i alt600.000 kr.
Billetindtægter 35.000 kr.
Total Støtte 565.000 kr.

 

Lovgrundlag og juridisk vurdering

Ingen bemærkninger.

Økonomi

Viden & Strategi, Økonomi bemærker, at der på Kulturpuljen forventes overført 0,723 mio. kr. netto. Det samlede nettobudget vil i 2023 udgør 1,264 mio. kr. Heraf er der bevilget/disponeret i alt 0,645 mio. kr. netto.

Under forudsætning af godkendelse af overførselssagen resterer der således 0,619 mio. kr. netto på budgettet. Ses der isoleret på budgettet for 2023 resterer der her netto 0,172 mio. kr.

Effektvurdering

Administrationen bemærker, at Late Summer Festivals ambition om at bringe klassisk musik af høj kvalitet til Vestjylland understøtter Kulturpolitikkens vision, hvori man ønsker at udfordre, perspektivere, danne og understøtte det gode liv i kommunen.

Indstilling

Administrationen indstiller, at Kultur- og Fritidsudvalget beslutter, om der skal bevilges et beløb til Late Summer Festival 2023 og i givet fald hvilket beløb.

BilagBeslutning

Kopier link til punktet  -   Print

5: Soloudstilling på Vestjyllands Kunstpavillon

Sagsnr: 23-005789

Sagsfremstilling

Kunstneren Agnete Brinch søger om et tilskud på 50.000 kr. til soloudstillingen: Kæmp for alt hvad du har kært - at male er at håbe.

Udstillingen med 18 nye værker skal vises på henholdsvis Himmelands Kunstmuseum og Vestjyllands Kunstpavillon.

Udstillingen viser historiske og nulevende kvinder samt stemningsbilleder, som viser os vejen i vores navigering under et etisk kompas for at forbedre livsbetingelserne for dyr, planter og mennesker på jorden - Et værdibaseret kunstprojekt.

Gennem dette kunstprojekt ønsker kunstneren at betræde nye stier til opfordring, til fokus, dialog og refleksion på vores værdier og syn på naturens og menneskets ressourcer.

Udstillingen indgår som et delelement i Agnete Brinchs  kunstprojekt, Kvinder der forandrer verden, der understøtter FN´s 5. verdensmål om ligestilling mellem kønnene. Et projekt hun har arbejdet med siden 2015.

Målet med udstillingen er

 • At portrættere og synliggøre hendes syn på og håb for naturens og menneskets ressourcer
 • At bidrage til et fælles afsæt for fokus, dialog og refleksion på udnyttelsen/benyttelse af Moder Jord - med feminin kraft
 • At italesætte sit håb om, at alle aktiviteter i fremtiden har et begrænset og bæredygtigt træk på jordens ressourcer
 • At udstillingen understøtter FN´s 13. verdensmål om klimaindsats.

Inspiration til værkerne har hun fra danske landskabsmalere, eksempelvis L.A. Ring, Laurits Tuxen, Vilhelm Hammershøi og Christen Lyngbo samt norske Edvard Munch. Personer i dialog med naturen - samtiden og historien er for kunstneren kernen i et sprog, som giver nærvær, genkendelighed og først og fremmest mening. Kunstneren ønsker at skabe fortællinger til afsæt for dialog og refleksion på benyttelsen/udnyttelsen af Moder Jord - med feminin kraft.

Billederne spænder fra Nordic Noir til eksplosive farver.

Budget

Produktion af 18 nye værker 
Honorar, incl. research, 120 arbejdsdage225.000
Materialer, incl. 18 opspændte lærreder, oliemaling, akvarelmaling, papir, pensler  22.000
Fotograf, billedredigering, layout, tryk  15.000
PR  20.000
Ialt282.000

Finansiering

Ringkøbing-Skjern Kommune  50.000
Diverse fonde - Indtil videre 11 stk.199.500
Udstillingsstederne  17.500
Egenfinansiering  15.000
Ialt282.000

Lovgrundlag og juridisk vurdering

Ingen bemærkninger.

Økonomi

Viden & Strategi, Økonomi bemærker, at der på Kulturpuljen forventes overført 0,723 mio. kr. netto. Det samlede nettobudget vil i 2023 udgør 1,264 mio. kr. Heraf er der bevilget/disponeret i alt 0,645 mio. kr. netto.

Under forudsætning af godkendelse af overførselssagen resterer der således 0,619 mio. kr. netto på budgettet. Ses der isoleret på budgettet for 2023 resterer der her netto 0,172 mio. kr.

Effektvurdering

Udstillingen er i tråd med Ringkøbing-Skjern kommunes mål om sætte fokus på klimaindsatsen.

Indstilling

Administrationen indstiller at Kultur- og Fritidsudvalget beslutter, om der skal gives et tilskud til udstillingen, og i givet fald hvilket beløb.

BilagBeslutning

Kopier link til punktet  -   Print

6: Uld- og blåfarvningssymposium på Lystbækgaard

Sagsnr: 23-005791

Sagsfremstilling

Lystbækforeningen søger om et tilskud på 30.000 kr. til afholdelse af Uld- og blåfarvningssymposium på Lystbækgaard, den 11. - 13. august 2023.

Symposiet sætter fokus på naturligt tekstil og farver med forankring i det vestjyske landskab.

Der er 2 spor. Det ene til betalende voksne deltagere, og det andet som er gratis henvender sig til medfølgende familier samt børn og voksne fra offentligheden.

Ambitionen med projektet er at lave nysgerrig natur- og kulturarvsformidling, trække de traditionelle håndværk fra vores egn frem i lyset og give dem videre, så de kan blive styrket til nutidig brug, samt udbrede og diskutere nye strømninger indenfor bæredygtig dyrkning om håndfremstilling af tekstiler.

Projektet sigter efter en stor publikumsbredde som f.eks. skolelærere, kunstnere, designere, skoleelever, tekstile håndværkere, museumsformidlere, landmænd, bi- fåre-, mohair- og alpakaavlere, samt andre der er nysgerrige på forsyningskæden for tøj, fibre og farvestoffer fra haven/naturen.

Symposiet blev afholdt første gang i 2022, og arrangementet tiltrak 23 deltagere fra hele Danmark, samt et par stykker fra Frankrig og USA. Lystbækforeningen ønsker at udvikle symposiet fra en god start i 2022, og gøre det til en årligt tilbagevendende begivenhed.

Symposiet arrangeres i samarbejde med:

 • Berit Kiilerich, uddannet fårehyrde og ejer af Lystbækgaard. Berit er ekspert i fårehold, naturpleje og forarbejdning af uld.
 • Ulla Mariager, uddannet tekstildesigner, kendskab til farvestoffer fra naturlige kilder
 • Astrid Colding Sivertsen, uddannet molekylærbiolog og journalist, Ejer af firmaet Midgårds Have, hvorfra hun formidler praktisk  og teoretisk viden om plantefarvning.

I løbet af symposiet kan man deltage i 5 forskellige workshops samt 2 foredrag. Desuden er det åbent for alle at deltage i hedevandring med hyrderne, dogmestrik eller hyrdeværksted.

Budget:

  Indtægter Udgifter
Deltagerbetaling25.000 
Materialer  12.500
Honorar til primære undervisere  20.000
Honorar til workshops  12.000
Honorar til foredrag og medhjælpere    7.500
Lokaleleje, vand, strøm    3.000
Ialt25.000 55.000
Manglende midler  30.000

 

Kultur- og Fritidsudvalget støttede i 2021 projektet med 15.000 kr.

Lovgrundlag og juridisk vurdering

Ingen bemærkninger.

Økonomi

Viden & Strategi, Økonomi bemærker, at der på Kulturpuljen forventes overført 0,723 mio. kr. netto. Det samlede nettobudget vil i 2023 udgør 1,264 mio. kr. Heraf er der bevilget/disponeret i alt 0,645 mio. kr. netto.

Under forudsætning af godkendelse af overførselssagen resterer der således 0,619 mio. kr. netto på budgettet. Ses der isoleret på budgettet for 2023 resterer der her netto 0,172 mio. kr.

Effektvurdering

Ingen bemærkninger.

Indstilling

Administrationen indstiller at Kultur- og Fritidsudvalget beslutter, om der skal bevilges et beløb til Uld- og blåfarvningssymposiet, og i givet fald hvilket beløb.

BilagBeslutning

Kopier link til punktet  -   Print

7: Ansøgning om tilskud til ombygning af Garagen, Generator

Sagsnr: 23-005604

Sagsfremstilling

DSI Generator søger om et tilskud på 65.750 kr. til ombygning af spillestedets tilknyttede bygning kaldet Garagen.

DSI Generator ønsker at ombygge Garagen for at kunne bruge faciliteterne til fremtidige offentlige arrangementer, herunder ungdomsfestivalen OFF TRACK. 

Det ansøgte beløb svare til 50 procent af de samlede omkostninger. Det resterende beløb finansierer Generator selv.

Omkostninger:

Udgift Jacob Frimor - Brandtekniker20.000 kr.
Tinglysning af klausul til naboskel (skøn) 10.000 kr.
Opsætning af Brandvæg incl. mat.31.500 kr.
Køb og montering af 3 nye døre 15.000 kr.
Indkøb af sort maling til vægge  8.000 kr.
Indkøb og montering af gulv 27.000 kr.

Diverse  

 

20.000 kr.

 

Skønnede udgifter i alt 131.500 kr.

Lovgrundlag og juridisk vurdering

Ingen bemærkninger.

Økonomi

Viden & Strategi, Økonomi bemærker at en godkendelse af tilskud til renovering af lokaler i en selvejende institution vil danne præcedens og det må forventes, at der kan komme flere ansøgninger om tilskud til dette formål. Der er på udvalgets budgetramme ikke afsat midler til dette formål.

Effektvurdering

Administrationen bemærker, at ungdomsfestivalen OFF TRACK har som mål at skabe fælleskaber for unge på tværs af midt- og vestjyske kommuner, hvilket understøtter målsætningen i ungepolitikken om at flere unge skal deltage i kommunens fælleskaber.

Yderligere bemærker administrationen, at OFF TRACK giver mulighed for at unge møder professionel kunst og kultur i fritiden og giver mulighed for kreativ udfoldelse, hvilket understøtter kulturpolitikkens målsætninger om børn og unge.

Indstilling

Administrationen indstiller, at Kultur- og Fritidsudvalget melder afslag på ansøgningen

BilagBeslutning

Kopier link til punktet  -   Print

8: Status på samarbejdet med FrivilligVest

Sagsnr: 22-014072

Sagsfremstilling

Udvalget orienteres om status på den løbende samarbejdsaftale mellem FrivilligVest og Ringkøbing-Skjern Kommune. 

Samarbejdet mellem FrivilligVest og Ringkøbing-Skjern Kommune har siden 2017 været grundlagt i en løbende aftale om et tæt samarbejde, der følger et fast årshjul. Samarbejdet er løbende blevet tættere og bedre. Som del af samarbejdet aflægger administrationen en årlig rapportering om samarbejdet til Social- og Sundhedsudvalget og til Kultur- og Fritidsudvalget. I denne afrapportering fremlægges samarbejdsaftalens årlige bilag til orientering. Bilaget er formuleret på et årligt samarbejdsmøde mellem FrivilligVest og kommunen og specificerer, hvilke indsatser parterne skal samarbejde om i det kommende år.

Formål

Formålet med denne samarbejdsaftale er at sikre, at der sker tiltag for at fremme og udvikle frivillighedsområdet i Ringkøbing-Skjern Kommune. Gennem samarbejdet tilstræbes at skabe de bedste rammer og udviklingsmuligheder for de frivillige. Frivillighed og aktivt medborgerskab skal opleves som en tilfredsstillende og meningsfuld måde at bidrage til trivsel og livskvalitet for andre borgere i Ringkøbing-Skjern Kommune. I samarbejdet ses foreninger og borgere som partnere og ressourcer til at skabe ny og forbedret velfærd, samt et styrket fællesskab.

Status 2022

Administrationen vurderer, at FrivilligVest i samarbejde med Ringkøbing-Skjern Kommune i det forgange år har været med til at styrke den kommunale organisering omkring de lokale frivillige. Det skal blandt andet nævnes, at FrivilligVest:

 • Var tovholder på en markant indsats for at engagere lokale civilsamfundsorganisationer i modtagelsen og integrationen af ukrainske flygtninge efter invasionen af Ukraine den 24. februar 2022. I tæt samarbejde med den ukrainske venskabsforening Lastivka-Vest, vores ukrainsk-talende Bydelsmødre samt Ringkøbing-Skjern Kommunes ledelse var FrivilligVest involveret i at formidle privat, frivillig hjælp på borger-til-borger niveau til de nytilkomne, kriseramte ukrainere.
 • Var tovholder på afholdelse af anden udgave af WestAwards med prisuddelingen for 2022, som løb af stablen den 27. januar 2023. Anden udgave havde ca. 360 deltager mod ca. 260 det første år. 
 • Har fået eventfrivilligkorpset "WestCREW" op at stå med mere end 100 eventfrivillige, som blandt andet  hjalp til under Ringkøbing-Skjern Museums "Lokes Aften", Lysfestivalen VINTERLYS og Teaterfestivalen UR-NAT 2022. 
 • Har opstartet "Grejbanken" hvor kommunens frivillige foreninger kan booke hinandens redskaber og faciliteter.

I bilaget fremgår en detaljeret status på samarbejdet 2022.

Indsatser 2023:

I 2023 vil der foruden de fortsatte årlige driftsopgaver være fokus på:

 • Understøttelse af indsatser i Ringkøbing-Skjern Kommunes nye politikker. Opgavefordelingen for indsatserne under politikkerne aftales i løbet af 2023, hvorefter FrivilligVest tager fat på arbejdet under politikkerne. Dette vil formentlig betyde, at FrivilligVest får flere nye opgaver tilføjet deres opgave portfolio i løbet af 2023. 
 • Planlægning af WestAwards '23, såfremt prisuddelingen skal afholdes igen. 
 • Tovholderrolle i afholdelsen af frivilligrekrutteringsdag i Ringkøbing den 15. april, som har til formål at hjælpe foreninger med at finde nye frivillige. 

  I bilaget fremgår en detaljeret beskrivelse af indsatserne for samarbejdet 2023.

  Lovgrundlag og juridisk vurdering

  FrivilligVest modtager årligt knap 350.000 kroner fra Socialstyrelsen, som grundfinansiering af etablerede frivilligcentre.

  Af Vejledning om ansøgning til optag på grundfinansiering af frivilligcentre § 15.71.03.10 fremgår det, at betingelserne for at modtage dette bl.a. indebærer at:

  "Frivilligcentre kan dermed ikke være kommunale, og det økonomiske og ledelsesmæssige ansvar kan ikke ligge i en kommune... Frivilligcentrets regnskab skal være selvstændigt, og kan således ikke indgå som en post i det kommunale regnskab."

  Økonomi

  Kommunen støtter fra 1.1.2023 FrivilligVest med et årligt tilskud jf. nedenstående. Tilskuddet er sammensat fra følgende områder (tal fra 2023):

  Tilskud

  Beløb

  Bemærkninger

  §18-området

  815.000 kr.

   

  Indeværende driftsaftale med FrivilligVest

   

  §18-området - drift af
  Selvhjælpsgrupperne

  320.000 kr.

   

  Midlerne er øremærket til FrivilligVests drift af selvhjælpsgrupperne.

  Vækstpuljemidler (ildsjæle) fremskrives ikke

  90.000 kr.

  Til nytænkning og opprioritering af frivillig-og ildsjæleindsatsen

   

   

  Kultur- og Fritidsudvalget

   

   

  37.000 kr.

  Kultur og Fritidsudvalget betaler årligt FrivilligVest for at administrerer ordningen med frivillige indlæsere, og indberetning af antal lydavisabonnenter. FrivilligVest betaler et gebyr pr. abonnent. til Danske Medier.

  Total

  1.262.000 kr.

   

  Yderligere oplysninger om den økonomiske del af samarbejdsaftalen findes i bilaget.

  Viden & Strategi (økonomi) har ikke yderligere bemærkninger.

  Effektvurdering

  Administrationen vurderer, at FrivilligVest bidrager positivt til udviklingen af frivillighedsområdet i Ringkøbing-Skjern Kommune både gennem kommunikation og netværksdannelse mellem foreninger, samt kompetenceudvikling og rådgivning til foreninger i forhold til både drift og udvikling.

  Administrationen vurderer også, at samarbejdet med FrivilligVest bidrager positivt til samspillet med kommunens borgere og frivillige. Det tætte samarbejde med en ikke-kommunal enhed giver mulighed for at øge fleksibilitet og effektivitet i udførelsen af en række opgaver. Det gælder i tilfælde, hvor kommunen ellers skulle bruge mange ressourcer på at leve op til krav for kommunal forvaltning. Det gælder også i tilfælde, hvor FrivilligVest kan søge midler eller tegne aftaler med eksterne aktører på bedre vilkår end offentlige institutioner. 

  Indstilling

  Administrationen indstiller, at Kultur- og Fritidsudvalget tager orienteringen til efterretning.

  BilagBeslutning

  Kopier link til punktet  -   Print

  9: Frigivelse af anlægsmidler til Skjern-Å Bad

  Sagsnr: 19-020735

  Sagsfremstilling

  Skjern Å-Bad Temagruppen under Skjern Udviklingsforum etablerer i 2023 et anlæg som åbner op for sport, leg og udendørs aktiviteter ved Skjern Bådhavn. Ejeren af matriklen er Ringkøbing-Skjern Kommune, som har været med i projekt tilpasningen.

  Kommunen har i 2021 afsat 300.000 kr. til projektet, og midlerne søges nu frigivet til gennemførelse af projektet.

  Lovgrundlag og juridisk vurdering

  Anlægget er tildelt landzonetilladelse 4. januar 2022 i henhold til § 35 stk. 1 i Planloven.

  Økonomi

  Anlægget er primært fondsfinansieret, og Ringkøbing-Skjern Kommune har bevilget 300.000 kr. 

  Der er udarbejdet en brugsretstilladelse for arealet til Skjern Udviklingsforum, hvor det fremgår at SUF varetager og bekoster drift samt vedligeholdelse af anlægget. 

  Effektvurdering

  Anlægget bliver offentligt tilgængeligt, er tilpasset naturen i området og vil understøtte friluftslivet for en bred vifte af interessegrupper. 

  Indstilling

  Administrationen indstiller, at Kultur- og Fritidsudvalget indstiller til Økonomiudvalget og Byrådet, at der bevilges og frigives 300.000 kr. til projektet, finansieret af det afsatte rådighedsbeløb.

  Bilag

  Ingen bilag.

  Beslutning

  Kopier link til punktet  -   Print

  10: Overførsel af anlæg fra 2022 til 2023, Kultur- og Fritidsudvalget

  Sagsnr: 23-004615

  Sagsfremstilling

  Der er på Kultur- og Fritidsudvalgets anlægsområde uafsluttede anlægspuljer og projekter på i alt 6,35 mio. kr., der søges genbevilget til 2023.

  De projekter der søges genbevilling på fremgår af nedenstående oversigt.

  Kultur- og Fritidsudvalget

   

  (1.000 kr.)

   

   

  Forbrug 2022

   

   

   

   

  Korrigeret budget
  2022

   

   

  Rest. korr. budget 2022, overførsel til 2023

  Bemærkninger

   

   

   

   

  Anlægstilskud til idrætshaller2.2337.6755.442Pulje
  Ringkøbing Svømmehal - eftersyn og renovering-2.211-1.600611Igangværende, ikke afsluttet.
  Anlægstilskud Skjernå-bad3300297Gennemføres i 2023.
  TOTAL256.3756.350

  Anlægstilskud til idrætshaller mv.:
  Anlægspuljen anvendes til projekter der er godkendt jf. principperne herfor. Et tilsagn om tilskud kan max. være reserveret i 3 år inkl. bevillingsåret.

  Ringkøbing Svømmehal:
  Syn- og skønssagen er nu afsluttet og 1. rate erstatning er udbetalt. Der er i 2023 afsat 8 mio. kr. til renoveringen af svømmehallen. I 2023 planlægges og projekteres projektet og selve renoveringen af svømmehallen forventes påbegyndt primo 2024.

  Anlægstilskud Skjernå-bad:
  Projektet har været udsat og forventes udført i 2023.

  I 2022 er følgende projekter afsluttet:

  • Anlægstilskud til Remisen
  • Lysmaster og forbedringer Green Arena

  På Lysmaster og forbedringer Green Arena er der et uforbrugt rådighedsbeløb på 0,419 mio. kr. som tilføres kassen.

  Lovgrundlag og juridisk vurdering

  Den Kommunale Styrelseslov

  Økonomi

  Viden & Strategi, Økonomi har ingen bemærkninger.

  Effektvurdering

  Ingen bemærkninger.

  Indstilling

  Administrationen indstiller, at Kultur- og Fritidsudvalget indstiller til Økonomiudvalget og Byrådet, at der bevilges netto 6,35 mio. kr. til færdiggørelse af anlægsprojekter.

  Bilag

  Ingen bilag.

  Beslutning

  Kopier link til punktet  -   Print

  11: Overførsel af driftsmidler fra 2022 til 2023, Kultur- og Fritidsudvalget

  Sagsnr: 23-004615

  Sagsfremstilling

  Administrationen har opgjort det samlede regnskab 2022 for Kultur- og Fritidsudvalgets driftsramme, der indstilles til overførsel til 2023. Der er fuld overførsel på udvalgets decentrale enheder, der består af Kulturskolen og Bibliotekerne samt det centrale konti og det samlede beløb udgør i alt 21,079 mio. kr. fordelt jf. nedenstående oversigt:

  Samlet set er resultatet forbedret med 1,371 mio. kr. Grunden til at resultatet er forbedret skyldes fortrinsvis mindre forbrug på fritidsområdet og hovedsageligt på lokaletilskudsområdet. De områder, hvor der har været et merforbrug skyldes anvendelse af overskudsmidler til godkendte projekter og tiltag på området.

  Det skal bemærkes, at det samlede mindre forbrug på 0,143 mio. kr. under "Andre Kulturelle opgaver" består af flere større mer- og mindre forbrug.

  Følgende merudgifter på i alt 1,645 mio. kr. ønskes finansieret af de overførte midler.

  Projektansættelse. Der har siden 2020 været en midlertidig projektansættelse på Kulturområdet. Denne projektansættelse er fortsat i 2022 og merudgiften udgør 0,420 mio. kr.

  Udvikling af film og tv-serier. Her er der en samlet merforbrug på 1,018 mio. kr. I forbindelse med filmatisering af "Meter i sekundet" var det en forudsætning, at der skulle fundraises 0,7 mio. kr. til medfinansiering af tilskuddet. Det har ikke været muligt at finde sponsorater. Resten af underskuddet skyldes manglende finansiering i forbindelse med fundraising til Tv-serien "Hvide Sande".

  Brogården: Der er taget initiativ til at indrette og benytte en del af Brogården i Ringkøbing til kulturelt formål. Her har de samlede udgifter i 2022 været 0,107 mio. kr.

  Vinterlys 2021/2022. Den første Vinterlysfestival blev afsluttet med et underskud på 0,1 mio. kr.

  Modsat er der et mindre forbrug på eksempelvis Kulturpuljen med 0,748 mio. kr., Kultur- og Naturbus med 0,394 mio. kr. Herudover er der reserveret i alt 0,850 mio. kr. til vinterlysfestival 2023. Kulturpuljen blev ikke fuldt ud disponeret i 2022, og der er flere projekter, der endnu ikke har modaget det bevilgede tilskud i 2022. Restmidlerne overføres til 2023 til anvendelse til samme formål.

  Lovgrundlag og juridisk vurdering

  Kommunalfuldmagt

  Økonomi

  Viden & Strategi, Økonomi bemærker, at udvalgets driftsramme fra budget 2023 er reduceret i forbindelse med råderumstiltag. Det forventes derfor, at der i 2023 ikke vil være de store mindre forbrug på udvalgets budgetter.

  Effektvurdering

  Ingen bemærkninger.

  Indstilling

  Administrationen indstiller, at sagen oversendes til Økonomiudvalget og Byrådet med indstilling om,

  1. at der på Kultur- og Fritidsudvalgets området overføres i alt 21,071 mio. kr. fra 2022 til 2023.
  2. Kultur- og Fritidsudvalget godkender, at de nævnte merforbrug på i alt 1,645 mio. kr. finansieres af ledige midler på udvalgets øvrige områder.

  Bilag

  Ingen bilag.

  Beslutning

  Kopier link til punktet  -   Print

  12: Budgetlægning 2024-2027, Kultur- og Fritid

  Sagsnr: 22-026737

  Sagsfremstilling

  Kultur- og Fritidsudvalget skal senest den 23. juni 2023 aflevere budgetforslag 2024-2027 med henblik på behandling på budgetkonferencen i august måned.

  Budgetforslaget kan indeholde:

  • Forslag til nye driftsmæssige tiltag/aktivitetsændringer med kompenserende finansieringsforslag. Der er fastsat en minimusgrænse på 100.000 kr. pr. forslag pr. år.
  • Forslag til omprioritering af eksisterende budgetlagte anlægsprojekter og nye anlægsprojekter.

  Udvalget har på mødet den 23. februar 2023 behandlet budgetlægningsproceduren. Heri er det blandt andet oplyst, at der ikke udarbejdes en særskilt anlægsramme til det enkelte udvalgs budgetlægning. Det skal bemærkes, at den forventede vejledende anlægsramme på 134 mio. kr. årligt i årene 2024-2026 er reserveret. Det kan derfor ikke udelukkes, at der vil være behov for en omprioritering af tidspunktet for gennemførelse af anlægsprojekter.

  Administrationen har udarbejdet en bruttooversigt over nye forslag til budgetlægningen med henblik på drøftelse og stillingtagen til hvilke tiltag og projekter, der skal arbejdes videre med.

  Effektiviseringsramme:
  Der er i udvalgets driftsbudgetter indregnet en effektiviseringsramme på 0,5 pct. årligt. Administrationen vil på mødet komme med forslag til udmøntningen af denne effektiviseringsramme.

  DUT-reguleringer:
  Eventuelle DUT-reguleringer som følge af lovændring vil blive udarbejdet umiddelbart efter indgåelse af Økonomiaftalen og medtaget på budgetkonferencen.

  Lovgrundlag og juridisk vurdering

  Ingen bemærkninger.

  Økonomi

  Viden & Strategi, Økonomi har ingen bemærkninger.

  Effektvurdering

  Ingen bemærkninger.

  Indstilling

  Administrationen indstiller, at Kultur- og Fritidsudvalget

  1. drøfter og tager stilling til hvilke budgetforslag administrationen skal arbejde videre med i budgetprocessen
  2. drøfter og beslutter udmøntningen af effektiviseringsrammen.

  Bilag

  Ingen bilag.

  Beslutning

  Kopier link til punktet  -   Print

  13: Budgetopfølgning pr. 28. februar 2023, Kultur- og Fritid

  Sagsnr: 22-025500

  Sagsfremstilling

  Administrationen fremsender budgetopfølgningen pr. 28. februar 2023 for Kultur- og Fritidsudvalgets driftsområde til orientering. 

  Budgetopfølgningen for udvalgtes driftsområde er udarbejdet med udgangspunkt i de korrigerede budgetter for 2023, men eksklusiv overførsler fra tidligere år. Et mer- eller mindre forbrug er således udtryk for, om der bruges mere eller mindre af indeværende års budget.

  Budgetopfølgningen viser, at der forventes et samlet merforbrug på i alt 3,243 mio. kr. på udvalgets driftsbudget. 

   

  Der er ingen ændring i forhold til sidste budgetopfølgning, jf. nedenstående oversigt. Det bemærkes, at Ungdomsrådet fra 2023 er blevet en del af udvalgets driftsområde.

  Kultur:

  På Kulturområdet består det forventede merforbrug af følgende:

  • Skoletilbud Ringkøbing-Skjern Museum - 0,25 mio. kr.
  • Film- og TV-projekter - 0,4 mio. kr.
  • Vinterlysfestival/lysevent 2023 - 0,75 mio. kr.
  • Projektansættelse i Kultur - 0,4 mio. kr.

  Det forventede merforbrug finansieres af et forventet overført mindre forbrug fra 2022.

  Fritid:

  På Fritidsområdet består det samlede merforbrug af følgende:

  • Stadions, idrætsanlæg og andre fritidsfaciliteter - 0,562 mio. kr. i forbindelse med med implementering af ny tilskudsmodel og 0,5 mio. kr. til finansiering af midlertidig fritidskonsulent stilling. 
  • Frivilligt folkeoplysende foreningsarbejde inklusiv aftenskole - 0,135 mio. kr. vedrørende projektstilling i fritid.
  • Fritidsaktiviteter uden for folkeoplysningsloven - 0,196 mio. kr. vedr. bl.a. DBU velfærdsalliance

  Det forventede merforbrug finansieres af et forventet overført mindre forbrug fra 2022.

  Det bemærkes, at lokaletilskudsområdet er sat til at gå i 0. Der har de seneste år været et mindre forbrug på området, og det gør sig formentlig også gældende i 2023. I 2021 og 2022 har det samlede forbrug været ca. 17,3 mio. kr. i begge år. Der er i 2023 afsat et budget på 20,440 mio. kr. Heraf er det besluttet, at 0,6 mio. kr. skal finansiere pulje til svømmehaller. Der skal i alt afsættes 1,0 mio. kr. til denne pulje og administrationen foreslår, at de sidste 0,4 mio. kr. ligeledes finansieres af lokaltilskudsbudgettet. Lokaletilskudsbudgettet udgør herefter 19,440 kr., hvilket vurderes til at tilstrækkeligt i forhold til det forventede forbrug.

  Lovgrundlag og juridisk vurdering

  Ingen bemærkninger.

  Økonomi

  Viden & Strategi, Økonomi har ingen bemærkninger.

  Effektvurdering

  Ingen bemærkninger.

  Indstilling

  Administrationen indstiller, at budgetopfølgningen for februar måned 2023 tages til efterretning.

  Bilag

  Ingen bilag.

  Beslutning

  Kopier link til punktet  -   Print

  14: Gensidig orientering

  Sagsnr:

  Sagsfremstilling

  Ingen bemærkninger.

  Bilag

  Ingen bilag.

  Beslutning

  Kopier link til punktet  -   Print

  15: Underskriftsside

  Sagsnr:

  Bilag

  Ingen bilag.

  Beslutning
  Kontaktoplysninger
  Land, By og Kultur
  Land, By og Kultur
  Smed Sørensens Vej 1
  6950 Ringkøbing