Kultur- og Fritidsudvalget

Kultur- og Fritidsudvalget

Kultur- og Fritidsudvalget har syv medlemmer. Formand for udvalget er Erik Viborg og næstformand er Pia Vestergaard. 

Udvalget tager sig af kulturlivet og fritidsaktiviteterne i kommunen.

Mødekalender for byråd og politiske udvalg - (Link)

Kultur- og Fritidsudvalgets dagsordener og referater - (Link)

Borgerdrevne forslag til politisk drøftelse - (Link)

Kontaktoplysninger
Land, By og Kultur
Land, By og Kultur
Smed Sørensens Vej 1
6950 Ringkøbing