Kultur og fritid

Her på siden, har vi samlet en bred vifte af de kultur- og fritidstilbud der findes i Ringkøbing-Skjern Kommune.

Du vælger dit emne i listen herunder

Hent inspiration, få masser af spændende viden og udvid din horisont. Aftenskolerne og Folkeuniversitetet har masser af tilbud til dig.

Aftenskole
Uanset om du ønsker at lære spansk eller dyrke gymnastik, gå til vævning, yoga, snuse til et jule- og adventskursus eller noget andet, så kan du hurtigt få et samlet overblik over mulighederne i kommunen eller tilmeld dig på www.aftenskole.nu

Folkeuniversitetet
Folkeuniversitetet er for alle. Det er her, du henter ny inspiration og viden og samtidig møder mennesker med samme interesser som dig selv. Det er også her, du kan opleve spændende undervisning, serveret af dygtige og engagerede undervisere med universitetsbaggrund. 

Du behøver ingen forkundskaber eller uddannelse, og deltagelsen er uden eksamen.

Folkeuniversitetet tilbyder forelæsninger, kurser, ekskursioner og rejser, der udbreder kendskabet til forskningens metoder og resultater på en seriøs og spændende måde.

Folkeuniversitetet er folkeoplysning med indhold, - hvad enten du er nysgerrig efter mere viden og inspiration, forbereder en uddannelse eller leder efter anderledes muligheder for efteruddannelse.

Blanketter og støtteguides
Vi har samlet de blanketter og støtteguides, der er relevant for området.
 


 

For at samle interesserne på fritids- og aftenskoleområdet, og fremme dialogen med det politiske niveau, er der etableret et Foreningssamvirke og Aftenskolesamvirke.

Ringkøbing-Skjern Kommune har ikke et folkeoplysningsudvalg, men Kultur- og Fritidsudvalget har de kompetencer, der er beskrevet i folkeoplysningsloven. 

Vedtægter for Aftenskolesamvirket.

Referater
Du kan få tilsendt referater fra møderne ved at kontakte Land, By og Kultur.

Medlemmer
Formand Erik Madsen Nielsen
Kronager 1, 1. th, 6950  Ringkøbing 
Telefon  30 68 06 62 - mail erikm[mail]nielsen.mail.dk

Næstformand Martin Jensen
Rolighedsstræde 12, 6933  Kibæk
Telefon 21 40 08 26 - mail lillelundlandbrug[mail]yahoo.dk

Grethe Kohls
Egebjerggvej 14, 6880  Tarm
Telefon 75 25 03 24 - mail kohls[mail]bbsyd.dk

Grethe Bargmann
Gl. Kongevej 23B, 6880  Tarm
Telefon 61 12 08 86 - mail grethe-bargmann@outlook.dk

Leif Benjaminsen 
Smedegade 2B, 6950 Ringkøbing
Telefon 97 32 55 55 - mail aof.ringkobingskjern[mail]mail.dk

Johs. Dideriksen
mail  johs.vb[mail]hotmail.com

Poul Erik Jensen
Amagervej 40, 6900  Skjern
Telefon 97 35 19 15 - mail polle44[mail]mail.dk


Suppleant:
Elsebeth Jensen
Gl. Kongevej 15, 6880 Tarm
Telefon 29 44 15 98 - mail gok.sk.ta[mail]gmail.com

Karen-Marie Ventzel
Høgevej 3B, Ringkøbing
Tlf: 51 24 69 03 - mail: risk[mail]lof.dk

Fritidsslusen er et samarbejdsprojekt på tværs af kommunens fagområder.

Fritidsslusens målgruppe er hovedsageligt socialt udsatte børn og unge, der ikke er tilknyttet det etablerede foreningsliv.

I tæt samarbejde med foreningerne, vejleder vi børn og unge i alderen 6-18 år i kommunens mange fritidstilbud.
Konkrete henvendelser om børn, der ønsker eller har brug for fritidsvejledning, kan rettes af alle.

De tilknyttede fritidsvejledere har deres daglige gang på skolerne i kommunen.

Læs mere i pjecen om Fritidsslusen

Ringkøbing-Skjern Kommune tilbyder i samarbejde med Affaldsselskabet AFLD hjælp til bortskaffelse af affald fra arrangementer, som sportsfester, byfester, musikarrangementer m.m.

Hjælpen består af:

 • Sækkestativer, 400 L - og 600 L containere kan lånes uden beregning (hvis de er på lager).
   
 • Komprimatorcontainer kan lånes uden beregning (hvis de er på lager).
   
 • Åben container kan lånes uden beregning (hvis de er på lager).
   
 • Klare sække udleveres uden beregning (efter behov – dog max. 100 stk)
   
 • Afhentning af fyldte containere og sække.
   
 • 2 tons affald bortskaffes uden beregning.
   

Bortskaffelsen af resterende mængde affald sker efter gældende takst ved AFLD, og vil blive faktureret direkte til arrangør af arrangementet.

Ønsker I hjælp så kontakt AFLD, Tarm på 97373377 eller send en mail til ith[mail]afld.dk

Land, By og Kultur
Land, By og Kultur
Smed Sørensens Vej 1
6950 Ringkøbing

T:    99 74 15 15
E:    land.by.kultur[mail]rksk.dk