Skole og Uddannelse

Der er mange uddannelsesmuligheder i kommunen for børn, unge og voksne.

Her på siden har vi samlet information om skole og uddannelse, og du kan læse mere om både folkeskole, ungdomsvejledning og efterskole tilbud samt mulighederne for uddannelse og undervisning for voksne.

Som tilflytter kan du indskrive dit undervisningspligtige barn på den ønskede skole.

Hvis du flytter til kommunen med et undervisningspligtigt barn og ønsker at benytte frit skolevalg ved at lade barnet fortsætte på en skole uden for kommunen, bedes du udfylde "blanket til indberetning af opfyldt undervisningspligt", idet der ikke er en mellemkommunal overlevering af data om skoletilbud.

Dette gælder også, hvis du som tilflytter i løbet af et igangværende skoleår indskriver et undervisningspligtigt barn på en friskole inden for kommunen.

Buskort til skoleelever

eVejledning - online anonym rådgivning

Folkeskoler - herunder skoledistrikter, skoleindskrivning, skoleudsættelse

Fri- og efterskoler

Ungdomsuddannelser

Hjemmeundervisning

Inspiration til valg af uddannelse for både unge og voksne - Uddannelsesguiden

Kommunal ungeindsats

Modersmålsundervisning

Se skoler og børneinstitutioners placering på kort

SSP - skole - social - politi

STU - Særligt tilrettelagt ungdomsuddannelse for 16-25 årige

Studievalg Danmark

Uddannelser ved kommunen

Uddannelseshjælp - ledige under 30 år - erhvervskompetencegivende uddannelse

Ungdommens Uddannelsesvejledning

Ungdomsskolen

Kontaktoplysninger
Dagtilbud og Undervisning, Sekretariatet

Kontakt om skoleområdet

Dagtilbud og Undervisning, Sekretariatet
Dyrvigsvej 9
6920 Videbæk

Borgerservice

Kontakt om buskort

Borgerservice
Ved Fjorden 6
6950 Ringkøbing

UU Ringkøbing-Skjern

Kontakt om gymnasiale uddannelser

UU Ringkøbing-Skjern
Dyrvigsvej 9
6920 Videbæk

Personale og Digitalisering

Kontakt om uddannelse ved kommunen

Personale og Digitalisering
Ved Fjorden 6
6950 Ringkøbing