Natur, søer og vandløb


Gå på opdagelse i den vestjyske natur!

- og se også mere om blandt andet regler for grødeskæring i vandløb, etablering af søer samt hvor der findes beskyttede naturtyper i kommunen.

Kommuneskove

Skovrejsning

Danmarks Vildeste Kommune - Vores Vilde Vestjylland

Adgang til naturen

Beskyttelseslinier

Beskyttede naturområder

Fredning

Landskabsanalyse

Naturpleje

Søer

Vandløb

Kontaktoplysninger
Land, By og Kultur
Land, By og Kultur
Smed Sørensens Vej 1
6950 Ringkøbing