Legater, priser og puljer

Her kan du se hvilke priser, der uddeles og hvilke puljer og legater, du kan søge i vores kommune.

Listen er opdelt så legater vises først, så kommer priser og sidst puljer

Efter Civilstyrelsens godkendelse 19. januar 2015 er Anna og Gustav Sørensens Mindefond sammenlagt med Købmand C. Koldborg og Hustrus Mindelegat. 

Læs mere om uddelingskriterierne for det sammenlagte legat under Købmand C. Koldborg og Hustrus mindelegat.

Dygtige mænd og kvinder kan søge legatet, hvis de er i gang med andet år på universitet i Århus eller København og stammer fra Ringkøbing eller omegn. Legatet skal fortrinsvis uddeles til støtte til videreuddannelse til én eller flere elever fra en skole i Ringkøbing.

Ansøgningsskema vil være tilgængelig på denne side fra medio januar 2018.

Eventuelle spørgsmål til lone.nielsen[mail]rksk.dk

Frivilligprisen

Ringkøbing-Skjern Kommune ønsker at anerkende det frivillige sociale arbejde med en Frivilligpris. Prisen består af et diplom samt 5.000 kroner. 

Frivilligprisen gives som påskønnelse af en person, en forening eller en organisation, der har gjort en særlig frivillig indsats indenfor social- og sundhedsområdet.

Formanden for Social- og Sundhedsudvalget vil uddele prisen hvert år ved kommunens årlige dialogmøde med de frivillige sociale foreninger.

Hvordan kan man indstille en værdig person til prisen?
Alle kan indstille en værdig kandidat eller forening til prisen. Indstillingen skal være skriftlig og indeholde en beskrivelse af kandidatens eller foreningens frivillige arbejde samt en begrundelse for, hvorfor netop denne kandidat eller forening fortjener prisen. Ansøgningsfristen er den 1. september hvert år.

Læs her om Frivilligpris 2017

Indstillingerne sendes pr. mail til: 
Frivilligkoordinator Kirsten Nørgaard kirsten.norgaard[mail]rksk.dk
Telefon: 99 74 14 29 
eller pr. post til: Frivilligrådet Ringkøbing-Skjern Kommune. Rødkløvervej 4, 6950 Ringkøbing

Tidligere års modtagere af Frivillighedsprisen

 • 2016: Anne Brodersen, leder af besøgstjenesten og nørklearbejdet m.m., Røde Kors Ringkøbing. 
 • 2015: Birgit Beiter, formand for Rindum og Ringkøbing Menighedspleje
 • 2014: Ester Thunbo, formand for Vennekredsen ved Plejehjemmet Bakkely
 • 2013: Inge Johnsen, redaktør for Ringkøbing-Skjern Lydavis  
 • 2012: Gruppen af frivillige hjælpere ved Lem Svømmebads hold for handicappede
 • 2011: Elise Peetz Damgaard, formand for Vennekredsen på Spjald Pleje- og Aktivitetscenter 
 • 2010: Ruth og Haakon Jørgensen, Dansk Røde Kors, Videbæk

Ringkøbing-Skjern Kommune ønsker at anerkende indsatsen for personer med handicap med en Handicappris. Prisen består af et diplom samt 5.000 kroner. 

Handicapprisen gives som påskønnelse af en person, en forening, en organisation eller virksomhed, der har gjort en særlig indsats for personer med handicap.

Formanden for Social- og Sundhedsudvalget vil uddele prisen hvert år.

Hvordan kan man indstille en værdig person til prisen?
Alle kan indstille en værdig kandidat til Handicapprisen. Indstillingen skal være skriftlig og indeholde en beskrivelse af kandidatens frivillige arbejde samt en begrundelse for, hvorfor netop denne kandidat fortjener prisen. Fristen til at indstille kandidater til Handicapprisen er den 1. september.

Handicapprisen 2016
Prismodtageren i 2016 er Kloster Design.

Indstillingerne sendes til:
Handicaprådet Ringkøbing-Skjern Kommune
Ved Fjorden 6, 6950 Ringkøbing
viden.strategi[mail]rksk.dk

Tidligere års modtagere af Handicapprisen

 • 2015: Grønbjerghjemmets Venner

Brødre får iværksætterpris

De to brødre Jacob og Aage Hindhede, Højmark, modtog lørdag 1. marts 2014 den regionale iværksætterpris fra Ministeriet for By-, Bolig- og Landdistrikter. De fik prisen for at have etableret forlystelsesparken WOW-Park, der ligger i Vestjylland ca. 30 km fra Vestkysten midt mellem Ringkøbing, Skjern og Videbæk.

Prisen blev overrakt i forbindelse med Ringkøbing-Skjern Kommunes Landdistriktskonference, der blev holdt netop i WOW-park, som var den perfekte ramme for konference.

Fakta om WOW-Park
WOW-Park er en 4 hektar stor udfordrende skovlegeplads, der breder sig fra trætoppe til skovbund i en skov med store træer og en parkhave i forbindelse med en gammel gård.
Store net beskytter gæsterne, mens de går, løber, rutsjer og klatrer højt oppe mellem trækronerne og træhytterne.
Parken er for alle børn fra 2-102 år.
Det er madpakkeområde og cafe i den restaurerede kostald. I den gamle svinesti er der etableret toiletter.
 

Ringkøbing-Skjern Kommunes Kulturpris

Kulturprisen uddeles én gang årligt til en i kommunen boende enkeltperson, en forening, institution eller andre der har gjort en særlig indsats for at støtte og fremme de kulturelle aktiviteter i Ringkøbing-Skjern Kommune.

Kultur- og Fritidsudvalget beslutter efter indstilling fra arbejdsgruppen hvem der skal have prisen.

Arbejdsgruppen består af formanden for Kultur- og Fritidsudvalget, yderligere et medlem af Kultur- og Fritidsudvalget, 1 medlem af Kunstudvalget, 1 medlem af Kulturelt Samråd samt faglederen for Kultur, Natur og Fritid.

Prisen udgør en kontant præmie på 5.000 kr. samt et stykke kunst til 5.000 kr.

Vorgod-Barde indstillet til Landsbyprisen 2017

 Vorgod-Barde dyster mod landsbyer fra hele Region Midtjylland om Landsbyprisen 2017 og de 150.000 kroner, som følger med.
 
Det var ikke nemt for indstillingsudvalget at vælge hvilken af to meget kvalificerede ansøgere i Ringkøbing-Skjern Kommune, som skulle sendes videre til Region Midtjyllands Landsbypris 2017. Både Hover-Torsted og Vorgod-Barde havde søgt, og begge ansøgninger levede i høj grad op til de kriterier, der bliver lagt vægt på.
 
Vorgod-Barde løb med sejren blandt andet på grund af deres dygtige arbejde med at sætte større projekter i gang og få dem gennemført. Også deres natur- og miljøinitiativer i byen synes vi er meget stærke.
 
Det er LAG Lemvig, Ringkøbing-Skjern, der indstiller fra de to kommuner, og fra Lemvig går Nr. Nissum videre.
 
Det gode landsbyliv i Vorgod-Barde:
Siden bryllupsdagen mellem Vorgod og Barde den 1. januar 2009 har foreningslivet arbejdet tættere og tættere sammen med det resultat, at det vrimler med arrangementer i den lokale kalender; der er kurser i syning og øl-brygning. Traktortræk, masser af motion og selvfølgelig julemesse og –frokost. Aktiviteter, der sammen med den unikke natur danner grundlag for det gode landsbyliv.
  
Regionsrådet træffer afgørelse om vinderen af Landsbyprisen til foråret.

Yderligere oplysninger: Poul Nystrup Christensen, LAG Lemvig, Ringkøbing-Skjern, 99 74 17 65, poul.nystrup.christensen[mail]rksk.dk    

Kommunen ønsker at øge og stimulere interessen for idræt ved at påskønne unge talenter, der kan udvikle sig til at gøre sig gældende på national og international plan.

Prisen og uddeling
Prisen er på 10.000 kroner, uddeles af Kultur- og Fritidsudvalget i februar måned i forbindelse med stormødet med foreningsrepræsentanter.

Indstillinger
Unge idrætstalenter under 23 år kan indstilles til prisen. Det gælder både idrætsudøvere indenfor holdidræt eller individuel idræt. Idrætsudøverens klub foretager indstilling til Foreningssamvirket.

Foreningssamvirket nominerer tre kandidater til Kultur- og Fritidsudvalget, som træffer den endelige afgørelse om, hvem der bliver pris modtageren.

De tre nominerede præsenteres i pressen men vinderen offentliggøres først ved overrækkelsen af prisen. 

Det er ikke et krav, at den indstillede bor i kommunen, men den indstillede skal dyrke sin idræt i kommunen.

Indstillingen skal indeholde navn, alder og adresse på idrætsudøveren, foruden en begrundelse i form af:

 • Opnåede resultater/udtagelser til dato
 • Træningsindsats
 • Perspektiver og planer for fremtiden
 • Involvering og engagement i foreningen 


Modtagere af talentprisen

2014 - Fodboldspiller Anders Vestergaard
2013 - Atletikudøver Mette Graversgaard
2012 - Styrkeløfter Lasse Bækdal Ahrendsen
2011 - Golfspiller Rasmus Kinch, Dejbjerg Golfklub 
2010 - Rytter- og beriderelev Jakob Sander Pedersen, Ringkøbing
2
009 - Sissel Bertelsen, der dengang spillede håndbold for Tarm Foersum GFs U-16 damedivisionshold.

Mangler din forening finansiering til et anlægsprojekt?

- så har du mulighed for at få del i de 2,1 mio. kr. fra Kultur- og Fritidsudvalgets anlægspulje. 

Læs mere om ordningen

Her har vi samlet aktuelle kulturpuljer til kulturprojekter.

Så går du med en drøm om at lave kultur for børn, unge og voksne så læs videre.
 

Ringkøbing-Skjern Kommune´s Kulturpulje:

Kultur- og Fritidsudvalget råder hvert år over omkring 1 mio. kr. til kulturtiltag i kommunen.
Der findes ikke noget ansøgningsskema. Din uddybende ansøgning med budget behandles på udvalget´s månedlige møde – se mødekalender.

Ringkøbing-Skjern Kommune´s pulje til OFF Road samt Aarhus 2017 aktiviteter:

Kultur- og Fritidsudvalget har besluttet at øremærke 700.000 kr. til kulturaktiviteter

I forbindelse med de 2 store kulturevents Kulturfestival OFF ROAD og Kulturby Aarhus 2017

Se retningslinjer for denne pulje.

Midler fra denne pulje kan bruges som medfinansiering, hvis du søger Kultursamarbejdet´s OFF ROAD Pulje eller Aarhus 2017 puljen (se nedenfor).
 

Ansøg Kultursamarbejdets´OFF ROAD pulje

Ansøg Aarhus 2017 OFF-TRACK puljenOBS  1. ansøgningsfrist 25. april 2016

Andre puljer:

Pulje til aktiviteter med og af unge ved nationale events i 2016

Hvis du skal igang med at renovere en bygning med en bevaringsværdi, kan der måske være et tilskud at hente.

Kommunen har nedsat et udvalg for bygningsbevaring, bygningsforbedring og bygningsfornyelse. Gennem udvalget er det muligt at søge støtte til fornyelse og forbedring af bygninger og ejendomme, som er bevaringsværdige, eller som vurderes at kunne blive bevaringsværdige.

Der tildeles støtte til projekter, der bevarer og/eller forbedrer bevaringsværdien med udgangspunkt i bygningens originale byggestil og udseende.

Gå til Bygningsforbedringsudvalgets side

 

Puljen afsættes hvert år på kommunens budget. Der afsættes 10.000 kr.

Hvad kan der søges til?

Puljen kan søges af godkendte foreninger under folkeoplysningslovens kapitel 4 samt af selvorganiserede.

Puljen kan f.eks. anvendes til hjælp til:

•  Opstart af nye aktiviteter eller nye foreninger.

•  Særlige temaer, som aftenskolesamvirket kan udmelde for ét år af gangen.

•  Aktiviteter med fokus på særlige målgrupper, f.eks. integration, livsstilssygdomme, handicappede, børn og unge med særlige problemer.

•  Nye organisationsformer.

For selvorganiserede kan udgift til lokaleleje indgå i ansøgningen. Selvorganiserede, der modtager tilskud fra udviklingspuljen, er omfattet af de almindelige lokaleanvisningsregler.

Hvordan søges der?

Ansøger skal sende en kort beskrivelse af det, der søges om tilskud til.

Beskrivelsen skal bestå af følgende punkter:

•  Formål

•  Begrundelse

•  Handlingsplan – herunder tidsplan

•  Budget

•  Finansiering - herunder en beskrivelse af, hvad foreningen selv bidrager med

•  Hvordan der skal følges op

•  Kontaktperson

Hvornår søges der?

Ringkøbing-Skjern Kommune sender en besked til alle foreninger om ansøgningsfrister, samt indrykker en annonce i dagspressen.

Evt. tema udmeldes i den forbindelse.

Der kan indsendes ansøgninger 2 gange om året således:

1. februar

1. september

Ansøgningen sendes til: Land, By og Kultur, Smed Sørensens vej 1, 6950 Ringkøbing – mrk. ”udviklingspuljen for aftenskoler”.

Ansøgningerne behandles af aftenskolesamvirket i løbet af henholdsvis februar og september måned.

I forbindelse med tilsagnet vil der blive fastsat frister for indsendelse af regnskab og evt. stillet krav om en evalueringsrapport.

Hvornår og hvordan udbetales tilskuddet?

Tilskuddet kan søges udbetalt, når projektet er afsluttet.

For at få tilskuddet udbetalt skal der indsendes et regnskab over der projekt, der er søgt tilskud til.

Regnskabet skal kunne godkendes af administrationen.

Tilskuddet udbetales til ansøgers CVR- eller NEM-konto.

Ringkøbing-Skjern Kommune

Find kontaktoplysninger til rette afdeling på emnesiderne

Ringkøbing-Skjern Kommune
Ved Fjorden 6
6950 Ringkøbing

E:    post[mail]rksk.dk