Brand og Redning MidtVest

Beredskabet tager sig af brand og redningsopgaver i kommunen.

Beredskabets opgaver rækker vidt, de træder bl.a. til når en ulykke er sket, lige som de forebygger ulykker og brand og laver brandsyn. I Ringkøbing-Skjern Kommune er der ud over de faste brandmænd ca. 40 aktive frivillige brandmænd, der træder til ved større indsatser.

Få mere at vide ved at vælge dit emne i listen herunder.

Frivillige i Beredskabet er en ekstra ressource til det daglige beredskab.

De frivillige kan træde til ved større indsatser, hvor der er brug for ekstra mandskab. 
Ringkøbing-Skjern Kommunes Beredskab råder over cirka 40 aktive frivillige brandmænd.

I henhold til Beredskabsloven skal kommunerne udarbejde en samlet plan for kommunens beredskab.

Beredskabsplanen skal sikre, at kommunen kan yde en forsvarlig indsats mod skader på personer, ejendomme og miljøet ved ulykker og katastrofer.

Det betyder, at der skal foreligge en beredskabsplan, der sikrer, at kommunens fagområder i krisesituationer kan opretholde sine funktioner på et vist niveau.

Byrådet har den 19. maj 2009 vedtaget "Beredskabsplan 2009-2012".

Brand og Redning MidtVest
Brand og Redning MidtVest
H P Hansens Vej 112
7400 Herning

T:    96 28 11 12
E:    post[mail]brmv.dk