Brand og Redning MidtVest

Beredskabet tager sig af brand og redningsopgaver i kommunen.

Beredskabets opgaver rækker vidt. De træder til, når en ulykke er sket. De forebygger ulykker og brand og laver brandsyn. I Ringkøbing-Skjern Kommune er der ud over de faste brandmænd ca. 40 frivillige brandmænd, der træder til ved større indsatser.

Beredskabet rykker også ud til akutte forureninger. Hvis du ser en akut forurening af for eksempel en å eller fjorden, så skal du ringe 112 og bede om Beredskabet.

Brand og Redning MidtVest

Beredskabsstyrelsen

Kontaktoplysninger
Brand og Redning MidtVest
Brand og Redning MidtVest
H P Hansens Vej 112
7400 Herning