Digital post - virksomheder

Med en digital postkasse kan du skrive til det offentlige, modtage svar og opbevare post.

Du er forpligtet til at modtage digital post fra det offentlige, hvis du har en virksomhed og et CVR nummer. Det foregår 100 procent sikkert.

Med offentlig Digital Post bliver det lovpligtigt at modtage digital post, men det følger ikke af loven, at virksomhederne fra den 1. 11 2013 kun kan henvende sig digitalt til det offentlige.

Det betyder også, at virksomheder, som modtager digital post i den digitale postkasse, ikke har pligt til at besvare posten digitalt.

Virksomheder og andre kan altså stadig henvende sig fx pr. brev, mail, telefon eller ved at møde personligt op.

Virksomheden kan søge om fritagelse, hvis det ikke er muligt at få en internetforbindelse med en beregnet downstreamhastighed på mindst 512 kbit/s på almindelige vilkår på virksomhedens hjemadresse. Almindelige vilkår betyder, der skal etableres forbindelse til en pris, der ikke overstiger 3.000 kr. pr. år.

Hvis du ikke har eller ikke kan bruge en computer, berettiger det ikke til fritagelses.

Spørgsmål om NemID medarbejdersignatur - Nets DanID: 
Telefon: 72 24 70 90

Spørgsmål om den digitale postkasse - e-Boks:
Telefon: 38 17 11 87

Spørgsmål om andet - Virk support:
Telefon: 72 20 00 30
Åbningstid 9.30 og 14.30

Anmodning om fritagelse skal ske ved personligt fremmøde i borgerservice i den kommune, hvor virksomheden har sin hjemadresse.

Det personlige fremmøde skal ske ved en af de nævnte personer:

  • Tegningsberettigede, f.eks. direktøren
  • virksomhedsejeren eller formanden
  • fuldmagtshaver, f.eks. advokat eller revisor.

Opfylder I betingelserne for fritagelse, skal anmodningen afleveres personligt hos Borgerservice Skjern, Finderupsvej 9, 6900 Skjern. Formularen kan også fås ved personligt fremmøde i Borgerservice.

Spørgsmål om den digitale postkasse - e-Boks
Spørgsmål om den digitale postkasse - e-Boks
Telefon 38 17 11 87


Spørgsmål om NemID medarbejdersignatur - Nets DanID
Spørgsmål om NemID medarbejdersignatur - Nets DanID
Telefon 72 24 70 90


E:    https://www.medarbejdersignatur.dk/produkter/nemid_medarbejdersignatur/support/skriv_til_erhvervssupport/
Spørgsmål om andet - Virk Support
Spørgsmål om andet - Virk Support
Telefon 72 20 00 30


E:    https://erhvervsstyrelsen.dk/kundecenter#contact