Budget og Regnskab

Den overordnede overskrift i budgetforhandlingerne har været en klar fokusering på fastholdelse og udbygning af kommunens velfærdsopgaver.

Byrådet har været enige om at fokusere på prioriteringen af de store velfærdsområder, hvor det har været et stort omdrejningspunkt at sikre ældreområdet, handicap- og psykiatriområdet, børnepasningsområdet og børne- og familieområdet samt understøtte kommunens sundhedsmæssige visioner og give folkeskoleområdet et stort økonomisk løft. Samtidig har Byrådet fastholdt den stærke fokusering på den kommunale vækstdagsorden. 

Overordnede budgetmålsætninger:

  • Udgangspunktet for budgetlægningen har været de overordnede politiske målsætninger
  • Robusthed – mål om kassebeholdning på 150 mio. kr. ultimo året
  • At den af KL udmeldte andel af rammen for serviceudgifter overholdes
  • At driften skal give et overskud svarende til udgifter til afdrag på lån og anlægsudgifter
  • At anlægsbudgettet bør ligge på ca. 70 mio. kr. årligt
  • Nytænke de kommunale kerne- og velfærdsydelser
  • Skabe vækst og udvikling

Beskatningsprocenter

Samtlige skatteprocenter og grundskyldspromiller er uændret i forhold til budgettet for 2016.

Oversigt over procenter og promille i Ringkøbing-Skjern Kommune i 2017

Skatteprocent 25,0
Grundskyldspromille for landbrugsjord 7,2
Grundskyldspromille for øvrige grunde 31,00
Kirkeskatteprocent 1,05

 

Koncernøkonomi Rådhuset
Koncernøkonomi Rådhuset
Ved Fjorden 6
6950 Ringkøbing

T:    99 74 14 14
E:    okonomi[mail]rksk.dk