Budget og Regnskab

Enigt byråd står bag budgetaftale

Flere ældre betyder flere penge til sundheds- og omsorgsområdet i dette års budgetaftale, der også indeholder flere indsatser for den grønne omstilling og et nyt akut- og aflastningscenter.

På driftsbudgettet er der afsat 4 mio. kr. ekstra i 2022 på Sundheds- og Omsorgsområdet til at imødekomme den ændrede demografi. Et tilsvarende beløb er afsat på Handicap- og Psykiatri-området.

På driften er der desuden afsat penge fra vækstpuljen til videreførelse af kommunens filmsatsning, der bl.a. foreløbig har ført til TV-serien ”Hvide Sande”. Satsningen forventes at føre til nye filmprojekter, der dog også er afhængige af lokal opbakning og finansiering.

På anlægsbudgettet er der indtil videre afsat 15 mio. kr. til byggeri af et nyt akut- og aflastningscenter, der skal styrke et nært og sammenhængende sundhedsvæsen ved at forebygge hospitalsindlæggelser og ved at imødekomme, at behandlingskrævende borgere udskrives tidligere fra hospitalet.

På anlægsbudgettet er der desuden afsat penge til at omdanne eksisterende ældreboliger til plejeboliger; en post, der vil afspejle den demografiske udvikling, hvor befolkningen i kommunen bliver ældre.

Derudover afspejles den grønne omstilling i anlægsbudgettet, hvor der bl.a. er afsat penge til elbiler på Handicap og Psykiatri-området, til kystsikring, til klimasikring og til el-ladestandere.

Takster

Dokumenter ovenfor er kun delvis webtilgængelige, hvilket betyder, at har du brug for hjælp til at få kendskab til indholdet kan du kontakte Koncernøkonomi via mail okonomi[mail]rksk.dkSå vil vi kontakte dig og præsentere dokumentet for dig indenfor 10 arbejdsdage.

Kontaktoplysninger
Koncernøkonomi Rådhuset
Koncernøkonomi Rådhuset
Ved Fjorden 6
6950 Ringkøbing