Budget og Regnskab

Enigt byråd står bag budgetaftale

Flere ældre betyder flere penge til sundheds- og omsorgsområdet i dette års budgetaftale. Derudover har byrådet skabt økonomisk råderum til større anlægsprojekter og fokus på bæredygtighed, ligesom handicap- og psykiatriområdet har fået et tiltrængt løft på 45 mio. kr. over de kommende fire år. De ekstra ressourcer er fundet gennem omprioriteringer i budgettet, hvor blandt andet den gunstige beskæftigelsessituation har gjort det muligt at frigøre ressourcer.

På børneområdet kan flere familier se frem til, at der nu er afsat penge til store projekter som renovering af skolerne i Skjern og nye børnehaver i Videbæk og Kloster. Der er afsat yderligere midler til at igangsætte etableringen af kommunens nye akut- og aflastningscenter.

Derudover er der sat ressourcer af til realisering af udviklingsplanen for Hvide Sande, der er fundet midler til at fortsætte kommunens klimasatsning, og så er der fundet de første penge til at dække de kommunale udgifter, der kommer med etableringen af 2+1 vejen fra Herning til Ringkøbing.

Der er afsat 92 mio. kr. hen over budgetperioden til køb og byggemodning af jord til både boliger og erhverv for på den måde at tiltrække nye borgere og virksomheder.

Budgetbog 2023

Takster

Dokumenter ovenfor er kun delvis webtilgængelige, hvilket betyder, at har du brug for hjælp til at få kendskab til indholdet kan du kontakte Koncernøkonomi via mail okonomi@rksk.dkSå vil vi kontakte dig og præsentere dokumentet for dig indenfor 10 arbejdsdage.

Kontaktoplysninger
Koncernøkonomi Rådhuset
Koncernøkonomi Rådhuset
Ved Fjorden 6
6950 Ringkøbing