Regler, tilladelser og udlån

Der er regler der skal følges, og tilladelser der skal søges når f.eks. torve og pladser ønskes anvendt, hvis der skal graves i vejen, foreninger ønsker at låne flag og stænger, eller du vil bygge.

Vælg dit emne i listen herunder

Hvis du vil bygge et hus, grave i vejen eller sætte plakater op, skal du først indhente en tilladelse.

Du skal også have en tilladelse, hvis du ønsker at bruge et offentligt areal til:

 • Torvehandel
 • Udendørs arrangementer på torve og pladser
 • Udeservering
 • Uddeling af foldere og lignende
 • Opsætning af containere, stilladser og lignende
 • Cirkus

 

Leje af stadepladser i Ringkøbing

Der er mulighed for at leje en stadeplads følgende steder i Ringkøbing:

 • Torvet (mandag, tirsdag og fredag)
 • Havnen (onsdag og torsdag)


Reglement for stadepladser i Ringkøbing.

 

Torvet i Ringkøbing

For at få en tilladelse til at bruge Torvet, skal du henvende dig til Ringkøbing Handelsforening, E-mail: info[mail]ringkoebing.dk, Telefon 97 32 10 99 - Mobil: 22 42 30 99.

Se også Ringkøbing Handelsforenings hjemmeside: http://www.visitringkoebing.dk

Der er udarbejdet ens regler for udlån og opsætning af flag og flagstænger.

Reglerne er således:

 • Kommunen flager ikke ved konfirmationer og dimissionsfester
 • Kommunen flager ved officielle begivenheder og kommunens egne arrangementer
 • Foreninger kan låne flag og stænger til arrangementer af almen karakter eller interesse
 • Det er gratis at låne flag og flagstænger
 • Foreningerne skal erstatte bortkomne eller ødelagte flag og stænger
 • Foreninger kan mod betaling leje Vej og Park til levering og afhentning samt opsætning og nedtagning af flag og flagstænger
 • Private kan ikke låne flag og flagstænger

Plakater 

Plakater ved kommunale veje kræver en tilladelse fra Land, By og Kultur.

Det må du - Regler ved kommunale veje

 • må tidligst sættes op ti dage før arrangementet
 • må sættes på lygtestandere på offentligt areal i byzonen

Plakater må ikke

 • sættes op i rundkørsler, på bygværker og broer
 • sættes op i beplantning eller træer
 • gøres fast med metaltråd, søm eller skruer
 • sættes op på kabelskabe, transformerstationer, styreskabe for signalregulering og busskure
 • sættes op så de forringer oversigtsforhold, og hvor de kan dække for færdselstavler, signalreguleringer, anden færdselsafmærkning og mindst 50 m fra kryds 

Ved skade, som følger af opsætning, skal straks anmeldes til Land, By og Kultur. Udbedring af skaden vil blive udført på den ansvarliges regning.

Du må desuden ikke sætte plakater op:

 • i Ringkøbing i Algade, Nygade, Torvet og Torvegade 
 • i Videbæk i Bredgade fra Gl. Kongevej til Søndergade og på Gl. Kongevej fra Bredgade til Søndergade

Plakater, der ikke er sat op efter gældende regler, vil blive fjernet for den ansvarliges regning

Regler ved statsveje
Hvis du vil sætte plakater op langs statsveje, skal du først rette henvendelse til Vejcenter Midt- og Vestjylland på mail vmv[mail]vd.dk eller på telefon 72 44 26 00.

Oversigtskort over statsveje og kommuneveje

Ansøgninger om tilladelse til salg, opbevaring og anvendelse af fyrværkeri behandles af Brand og Redning MidtVest.

Ansøg her

 

Brand og Redning MidtVest
H P Hansens Vej 112
7400 Herning

T:    96 28 11 12
E:    post[mail]brmv.dk

Land, By og Kultur
Land, By og Kultur
Smed Sørensens Vej 1
6950 Ringkøbing

T:    99 74 15 15
E:    land.by.kultur[mail]rksk.dk