Handicap

Det er kommunens mål, at skabe gode rammer for såvel børn som voksne med handicap. 

Vi arbejder for at sætte borgeren i centrum og bidrage til, at borgeren oplever ligeværd og lige muligheder ud fra egne præmisser.
For at det kan lykkes skal der være et tæt samarbejde mellem fagområderne, som også har ydelser til handicappede. Det kan fx være mellem Børn og Familie, Sundhed og Omsorg, Beskæftigelse og Handicap og Psykiatri.

I listen herunder har vi samlet forskellige informationer til handicappede og deres pårørende.

Borgerstyret Personlig Assistance - (Link)

Børn med handicap - (Link)

Center for Kommunikation - ydelser til kommunikationshandicappede - (Ekstern side)

Erhvervet hjerneskade - (Ekstern side)

Fra barn til voksen - for +18 årige - (Link)

Handicapidræt - (Ekstern side)

Handicappolitik - (Link)

Handicapråd - (Link)

Hjælpemidler - (Link)

Ledsagerordning for 12-67 årige - (Link)

Merudgifter for over 18 årige - (Link)

Området Handicap & Psykiatri - (Link)

PsykInfo Midt - (Ekstern side)

Transport for handicappede - (Link)

Vendepunktet - et tilbud til +18 årige, med brug for rådgivning og hjælp til at klare hverdagen - (Ekstern side)

Kontaktoplysninger
Ringkøbing-Skjern Kommune

Kontaktafdeling fremgår ved det enkelte emne

Ringkøbing-Skjern Kommune
Ved Fjorden 6
6950 Ringkøbing