Handicap

Det er kommunens mål, at skabe gode rammer for såvel børn som voksne med handicap. 

Vi arbejder for at sætte borgeren i centrum og bidrage til, at borgeren oplever ligeværd og lige muligheder ud fra egne præmisser.
For at det kan lykkes skal der være et tæt samarbejde mellem fagområderne, som også har ydelser til handicappede. Det kan f.eks. være Børn og Familie, Sundhed og Omsorg, Beskæftigelse og Handicap og Psykiatri.

I listen herunder har vi samlet forskellige informationer til handicappede og deres pårørende.

www.handicapfritid.dk 


Hjemmesiden giver alle med fysiske og psykiske funktionsnedsættelser et overblik over hvilke fritidstilbud, der findes til dem i kommunen.

www.handicapfritid.dk er opbygget som en kalender, hvor man kan vælge mellem fire forskellige kategorier: motion, undervisning, fritid og ferie.

Arrangører kan også bruge siden til at koordinere deres tilbud.

Udforsk mulighederne her: www.handicapfritid.dk 

Materiale er under revision og vil snarest blive tilgængelig.

At du har et handicap betyder ikke nødvendigvis, at du ikke kan varetage et job. Måske har du behov for særlige jobordninger eller hjælpemidler.

Se også siden Fastholdelse på arbejdsmarkedet.

Du kan læse om Job og Handicap her eller få hjælp hos Jobcentrets fastholdelsesteam telefon 99 74 30 00. 

Ringkøbing-Skjern Kommune

Kontaktafdeling fremgår ved det enkelte emne

Ringkøbing-Skjern Kommune
Ved Fjorden 6
6950 Ringkøbing

E:    post[mail]rksk.dk