Handicap

Selvbetjening
Ansøg om hjælpemiddel
Ansøg om individuel handicapkørsel
Ansøg om kropsbårne hjælpemidler
Ansøg om ledsagelse efter lov om social service § 45 (12-18-årige)
Ansøg om ledsagelse efter lov om social service § 97 (18-67-årige)
Ansøg om tilskud til merudgifter for børn og unge - Serviceloven § 41
Ansøg om tilskud til merudgifter for voksne - Serviceloven § 100
Henvendelsesskema for 1. borger-henvendelse til Handicap og Psykiatri
Indberetning af timer ledsagere jf. Ledsagerordning §97

Det er kommunens mål, at skabe gode rammer for såvel børn som voksne med handicap. 

Vi arbejder for at sætte borgeren i centrum og bidrage til, at borgeren oplever ligeværd og lige muligheder ud fra egne præmisser.
For at det kan lykkes skal der være et tæt samarbejde mellem fagområderne, som også har ydelser til handicappede. Det kan fx være mellem Børn og Familie, Sundhed og Omsorg, Beskæftigelse og Handicap og Psykiatri.

I listen herunder har vi samlet forskellige informationer til handicappede og deres pårørende.

Kontaktoplysninger
Ringkøbing-Skjern Kommune

Kontaktafdeling fremgår ved det enkelte emne

Ringkøbing-Skjern Kommune
Ved Fjorden 6
6950 Ringkøbing