Samfund og rettigheder

I Danmark er samfundet kendetegnet ved, at borgere har mange rettigheder, men de har også pligter.

Indholdet her på siden fortæller blandt andet, hvordan du kan søge aktindsigt i en sag eller anmelder en skade til kommunen.
Ved at klikke på teksten i de grå bokse herunder, får du uddybende information om det specifikke emne.

Personfølsomme oplysninger i anmodning om aktindsigt
Hvis du anmoder om aktindsigt via mail, anbefaler vi altid, at det sker gennem din digitale postkasse.
Da der ofte fremgår personfølsomme oplysninger i en anmodning om aktindsigt, bør mailen sendes via en sikker forbindelse, og det sker automatisk, hvis mailen sendes via digital post.
Digital post - på borger.dk (for borgere)
Digital post - på Virk.dk (for virksomheder)

Sådan søger du aktindsigt
Der er ingen særlige krav til, hvordan du skal søge om aktindsigt. Det kan ske via digital post, e-mail, brev, pr. telefon eller ved personlig henvendelse i kommunen.

Det er ikke et krav, at du begrunder dit ønske om aktindsigt.

Din ansøgning om aktindsigt skal indeholde de oplysninger, som er nødvendige for, at kommunen kan finde den sag eller de dokumenter, du ønsker aktindsigt i. Derudover skal ansøgningen have et emne, fx "brevveksling, der vedrører smiley-ordningen".

Jo mere præcis du er i din beskrivelse af, hvad du ønsker aktindsigt i, jo nemmere og hurtigere vil kommunen kunne behandle din ansøgning. Du kan fx oplyse titlen på sagen, du ønsker indsigt i, et cpr-nummer eller et journalnummer.

Er du kommet til skade, eller har du haft et økonomisk tab, som du mener, er kommunens skyld, kan du måske få erstatning fra kommunen

Anmelde en skade til kommunen

  • Kommunen kan kun udbetale erstatning, hvis der er et ansvarsgrundlag. Der er et ansvarsgrundlag, hvis kommunen har begået en fejl eller en forsømmelse (undladelse), eller hvis en af kommunens ansatte begår en fejl eller forsømmelse, mens den ansatte udfører arbejde for kommunen.
  • Kommunen er ikke erstatningsansvarlig for hændelige uheld.
  • Der skal være årsagssammenhæng. Det vil sige, at kommunens fejl eller forsømmelse skal være direkte årsag til din skade og/eller dit økonomiske tab.
  • Skaden skal desuden være en påregnelig følge af kommunens handling/undladelse. Det vil sige, at kommunen skal have haft mulighed for at kunne forudse, at fejlen eller forsømmelsen kunne medføre en skade og/eller et økonomisk tab.
  • Er der ikke årsagssammenhæng eller påregnelighed, er kommunen ikke erstatningsansvarlig.

 

 

Viden og Strategi - Jura

Henvendelse generelt om aktindsigt

Viden og Strategi - Jura
Ved Fjorden 6
6950 Ringkøbing

T:    99 74 19 89
E:    viden.strategi[mail]rksk.dk
Viden og Strategi - Forsikring

Henvendelse om anmeldelse af skader

Viden og Strategi - Forsikring
Ved Fjorden 6
6950 Ringkøbing

T:    99 74 19 89
E:    viden.strategi[mail]rksk.dk
Henvendelser om rådgivning/støtte
Henvendelser om rådgivning/støtte
til voksne ses på emnesiden