Samfund og rettigheder

I Danmark er samfundet kendetegnet ved, at borgere har mange rettigheder, men de har også pligter.

Indholdet her på siden fortæller blandt andet, hvordan du kan søge aktindsigt i en sag eller anmelder en skade til kommunen.
Ved at klikke på teksten i de grå bokse herunder, får du uddybende information om det specifikke emne.

Gratis borgerrådgivning - hjælp til afgørelser - regler m.v. - (Link)

Aktindsigt - Offentlighed i forvaltningen - Indhold fra borger.dk - (Ekstern side)

Grundlovsceremoni - (Link)

Læs om Samfund og rettigheder hos borger.dk - (Ekstern side)

Rådgivning og støtte til voksne - (Link)

Aktiv information på kommunens hjemmeside - (Link)

Kontaktoplysninger
Viden og Strategi - Jura

Henvendelse generelt om aktindsigt

Viden og Strategi - Jura
Ved Fjorden 6
6950 Ringkøbing

Viden og Strategi - Forsikring

Henvendelse om anmeldelse af skader

Viden og Strategi - Forsikring
Ved Fjorden 6
6950 Ringkøbing

Henvendelser om rådgivning/støtte
Henvendelser om rådgivning/støtte
til voksne ses på emnesiden