Samfund og rettigheder

I Danmark er samfundet kendetegnet ved, at borgere har mange rettigheder, men de har også pligter

I Danmark har vi repræsentativt demokrati. Dette betyder, at borgerne ved valgene udvælger de repræsentanter til Folketinget, kommunalbestyrelser og regionsråd, som de ønsker skal tage beslutninger på deres vegne.

Grundloven - Danmarks Riges Grundlov

Grundloven indeholder visse borgerlige, politiske, sociale og religiøse frihedsrettigheder. Flere af disse rettigheder har dog kun begrænset materiel rækkevidde, og fungerer derfor i dag alene som mindstegarantier. Den danske grundlov stammer oprindeligt fra den 5. juni 1849, og beskriver blandt andet den danske statsforfatning, dronningens beføjelser med mere.

Er du kommet til skade, eller har du haft et økonomisk tab, som du mener, er kommunens skyld, kan du måske få erstatning fra kommunen

Anmelde en skade til kommunen

  • Kommunen kan kun udbetale erstatning, hvis der er et ansvarsgrundlag. Der er et ansvarsgrundlag, hvis kommunen har begået en fejl eller en forsømmelse (undladelse), eller hvis en af kommunens ansatte begår en fejl eller forsømmelse, mens den ansatte udfører arbejde for kommunen.
  • Kommunen er ikke erstatningsansvarlig for hændelige uheld.
  • Der skal være årsagssammenhæng. Det vil sige, at kommunens fejl eller forsømmelse skal være direkte årsag til din skade og/eller dit økonomiske tab.
  • Skaden skal desuden være en påregnelig følge af kommunens handling/undladelse. Det vil sige, at kommunen skal have haft mulighed for at kunne forudse, at fejlen eller forsømmelsen kunne medføre en skade og/eller et økonomisk tab.
  • Er der ikke årsagssammenhæng eller påregnelighed, er kommunen ikke erstatningsansvarlig.

 

 

Ringkøbing-Skjern Kommune

Find kontaktoplysninger til rette afdeling på emnesiderne

Ringkøbing-Skjern Kommune
Ved Fjorden 6
6950 Ringkøbing

E:    post[mail]rksk.dk