Frivillig i Ringkøbing-Skjern Kommune

I Ringkøbing-Skjern Kommune er der rig mulighed for at engagere sig i frivilligt arbejde, hvad enten det er på det sociale område eller i idræts- og kulturlivet. 

Her på siden har vi samlet relevante informationer om frivillighed i vores kommune. Læs bl.a. historier fra frivillige under afsnittet "Noget for dig".

Vælg dit emne i listen herunder.

Du kan være frivillig på mange forskellige måder. Det kan være i én af de mange foreninger i Ringkøbing-Skjern Kommune, hvor du for eksempel kan være spejderleder eller besøgsven. Det kan også være i én af kommunens institutioner, hvor du for eksempel kan give ældre eller børn en god oplevelse. 

Nyttige kontakter når du vil igang som frivillig 

  • FrivilligVest - har overblik over de frivillige aktiviteter i Kommunen og kan hjælpe dig med at finde den aktivitet, som bedst matcher dine interesser.
  • Frivilligjob dk - Se jobopslag for frivilligt arbejde i Ringkøbing-Skjern Kommunen.
  • Projekt Frivillig - Et tilbud målrettet elever på en ungdomsuddannelse bl.a. om et Frivilligbevis for din indsats, som kan vedlægges dit eksamensbevis.

Kommunale kontaktpersoner
Hvis du har en ide til en ny frivillig aktivitet i samarbejde med kommunen, kan du kontakte en af nøglepersonerne eller frivilligkoordinatoren, som desuden står klar til at give inspiration og vejledning. 

I Ringkøbing-Skjern Kommune vision står bl.a.: ”Vi dyrker de lokale helte - dem som sætter aktiviteter i gang, styrker sammenholdet og gøre det sjovt at bo her”.

Er du en af disse lokale helte? Har du eller din forening en ide til et nyt frivilligt initiativ eller projekt, som kan komme borgerne i Ringkøbing-Skjern Kommune til gavn?

Du er meget velkommen til at rette henvendelse, så vi kan være behjælpelig med, at du kommer i gang med projektet. Hjælpen kan f.eks. dreje sig om faglig sparring omkring tilladelse, lovstof, støttemuligheder og samarbejdsrelationer med kommunen m.v.

Hvis du ikke på forhånd ved, hvem det vil være relevant at kontakte blandt kommunens ansatte, så er du meget velkommen til at rette henvendelse til nøglepersonerne på de enkelte fag- og stabsområder.

Nøglepersonerne har i forvejen fokus på samarbejdet med frivillige, og de står parat til at gribe bolden og være behjælpelige med at finde de rette samarbejdspartnere, hvis du som frivillig ildsjæl eller forening henvender dig.

Eksempler på frivillige initiativer iværksat i samarbejde med Ringkøbing-Skjern Kommune:

Tænker du på at slutte dig til flokken af frivillige? Som inspiration kan du læse seks forskellige historier om frivillighed her:

Her på side finder du en liste over aftaler og redskaber, som Ringkøbing-Skjern Kommune har udviklet for at hjælpe kommunens ledere og medarbejdere til et bedre samarbejde med frivillige

Frivillig-håndbog - inspiration til ledere og medarbejdere
Håndbogen indeholder inspiration og tips til, hvordan man opnår et frugtbart samarbejde med frivillige, og den beskriver også formelle krav om for eksempel forsikringer, tavshedspligt og straffeattester.

Spilleregler aftalt i Ringkøbing-Skjern Kommune
På de enkelte fagområder er der eller bliver der udarbejdet spilleregler, som beskriver rammerne for de frivilliges og ansattes samarbejde.

Hvis du savner en frivillig i Ringkøbing-Skjern Kommune, kan du oprette et jobopslag gennem frivilligjob.dk. Hvis du i annonceteksten skriver Ringkøbing-Skjern Kommune, vil annoncen automatisk blive vist på siden med aktuelle jobopslag med frivilligjob i Ringkøbing-Skjern Kommune. Læs mere på frivilligjob dk.

FrivilligVest kan også være behjælpelig med at finde frivillige.

Her på side har vi samlet en oversigt over tilskudsmuligheder for bl.a foreninger og frivilligt socialt arbejde i Ringkøbing-Skjern Kommune.

Lån lokaler
Kommunen har en del lokaler, som kan benyttes af frivillige foreninger. Mange af kommunens lokaler er gratis at låne, mens der skal betales et mindre gebyr ved andre. Der er forskellige retningslinier for lokalelån afhængigt af i hvilket regi udlånet foregår.

Bibliotekerne og aktivitetscentre udlåner mødelokaler til foreninger. Læs mere herunder:

 Frivilligkoordinator - Kirsten Nørgaard
Frivilligkoordinator - Kirsten Nørgaard
Rødkløvervej 4
6950 Ringkøbing

T:    99 74 14 29
E:    kirsten.norgaard[mail]rksk.dk