Sundhed og sygdom

Kommunen arbejder aktivt for din sundhed og laver forebyggende arbejde. Nederst på siden har vi samlet en vifte af emner inden for sundhed og sygdom. Ved at klikke på et specifikt emne i listen, får du adgang til den relevante information.

Kommunens sundhedspolitisk vision er at være en kommune med sunde og livsglade borgere, der er fælles om ansvaret for egen og andres sundhed. 

Sundhedsfremme og forebyggelse griber ind i alle aldre og områder i tilværelsen, hvorfor dette arbejde vægtes højt i kommunen. 

I den blå boks herunder finder du selvbetjeningsløsninger, der relaterer sig til emnet.

De specifikke emner vælger du ved at klikke på teksten i det gråt felt nederst på siden.

Aktivitetscentre i Ringkøbing-Skjern Kommune - (Ekstern side)

Behov for akut hjælp i Region Midtjylland - (Ekstern side)

Demens - (Link)

Dødsfald - (Link)

Hjemmehjælp i Ringkøbing-Skjern Kommune - (Link)

Hjemmesygepleje i Ringkøbing-Skjern Kommune - (Link)

Hjertestarter.dk - (Ekstern side)

Hjælpemidler - (Link)

Hospice - (Link)

Kvalitetsstandarder - hvis du har brug for hjælp - (Link)

Kørsel til og fra hospital i Region Midtjylland - (Ekstern side)

Lægevalg - (Link)

Madservice til hjemmeboende borgere - køkkenet Åkandens hjemmeside - (Ekstern side)

Medicin - (Link)

Merudgifter ved varig nedsat funktionsevne til +18 årige - (Link)

Pleje- og pasningsorlov - (Link)

PsykInfo Midt - (Link)

Pårørende - Hvem kan du kontakte om hvad? - (Link)

Sundhedskort - (Link)

Sundhedstilbud i Ringkøbing-Skjern Kommune via Sundhed.dk - (Ekstern side)

Tandlæge - (Link)

Tilskud til behandling - (Link)

Hjælpemiddeldepotet - (Link)

Kontaktoplysninger
Administrationen - Sundhed og Omsorg
Administrationen - Sundhed og Omsorg
Rødkløvervej 4
6950 Ringkøbing

Sundhedscenter Vest
Sundhedscenter Vest
Kirkegade 3
6880 Tarm