Politiske udvalg

Kommunen har syv politiske udvalg, der beskæftiger sig med alt fra økonomi over kollektiv trafik til integration af flygtninge og indvandrere.

Udvalgene består alle af en formand, næstformand og fem medlemmer. Både formænd, næstformænd og medlemmer er valgt til Byrådet i kommunen.

Herudover har Byrådet nedsat tre §17, stk. 4-udvalg: Indstillingsudvalg for Grøn Pulje og Nationalpark Skjern Å-udvalget, der tager sig af mere konkrete opgaver.

Børn- og Ungeudvalget tager sig af anbringelsessager.

Du kan se hvad udvalgene har ansvar for, læse dagsordener, se mødekalender og se hvem der sidder i hvilke udvalg ved at klikke i menuen nedenfor

Kontaktoplysninger
Politisk Administrativt Sekretariat
Politisk Administrativt Sekretariat
Ved Fjorden 6
6950 Ringkøbing