Affald, klima, energi og miljø

Under affald og genbrug kan du for eksempel se, hvornår genbrugspladsen har åbent, og hvordan du ændrer i din ordning for dagrenovation.

Vil du derimod ansøge om tilladelse til et anlæg til nedsivning eller jordvarme, skal du vælge energi og miljø.

Kontaktoplysninger
Land, By og Kultur
Land, By og Kultur
Smed Sørensens Vej 1
6950 Ringkøbing