Planer og Kort

Er din ejendom omfattet af en lokalplan, er din vej en kommunevej, og hvordan ser den vejledende matrikelafgrænsningen ud for din ejendom?

Det kan du blandt andet se her på siden sammen med en række andre planer og oversigtskort. Det er også her, du kan se kommuneplanen og den tilhørende planstrategi for Ringkøbing-Skjern Kommune.

Hvis der er planlægningsprojekter med en offentlig høring i gang (fx vindmølleprojekter), vil der længere nede på siden være mulighed for at læse mere og indgive bemærkninger.

Lokalplaner - (Link)

Planstrategi og Kommuneplan - (Link)

Spildevandsplan - (Link)

Natura 2000-handleplaner 2016-2021 - (Link)

Affaldshåndteringsplan 2015-2024 - (Link)

Vindmøller på land - (Link)

Oversigt over ledningsarbejde i kommunen - (Link)

Interaktive kort - webapps - (Ekstern side)

Digitaliserede historiske luftfotos - (Ekstern side)

Kontaktoplysninger
Land, By og Kultur - Planlægning

Kontakt der ikke vedrører interaktive web-apps

Land, By og Kultur - Planlægning
Smed Sørensens Vej 1
6950 Ringkøbing

GIS-teamet

Kontakt om interaktive web-apps

GIS-teamet
Ved Fjorden 6
6950 Ringkøbing

T:    99 74 16 99
E:    gis[mail]rksk.dk