Planer og Kort

Er din ejendom omfattet af en lokalplan, er din vej en kommunevej, og hvordan ser den vejledende matrikelafgrænsningen ud for din ejendom?

Det kan du blandt andet se her på siden sammen med en række andre planer og oversigtskort. Det er også her, du kan se kommuneplanen og den tilhørende planstrategi for Ringkøbing-Skjern Kommune.

Lokalplaner - (Link)

Planstrategi, kommuneplan, helhedsplaner og udviklingsplaner - (Link)

Spildevandsplan - (Link)

Natura 2000-handleplaner 2016-2021 - (Link)

Oversigt over ledningsarbejde i kommunen - (Link)

Affaldshåndteringsplan 2015-2024 - (Link)

Vindmøller på land - (Link)

Find din matrikel på kort - (Ekstern side)

Se statsveje, kommuneveje og private fællesveje - og stier - (Ekstern side)

Kontaktoplysninger
Land, By og Kultur - Planlægning
Land, By og Kultur - Planlægning
Smed Sørensens Vej 1
6950 Ringkøbing