Planer og Kort

Er din ejendom omfattet af en lokalplan, er din vej en kommunevej, og hvordan ser den vejledende matrikelafgrænsningen ud for din ejendom?

Det kan du blandt andet se her på siden sammen med en række andre planer og oversigtskort. Det er også her, du kan se kommuneplanen og den tilhørende planstrategi for Ringkøbing-Skjern Kommune.

Lokalplaner

Varmeforsyning i landsbyer

Planstrategi, kommuneplan, helhedsplaner og udviklingsplaner

Spildevandsplan

Natura 2000-handleplaner 2016-2021

Oversigt over ledningsarbejde i kommunen

Affaldshåndteringsplan 2015-2024

Vindmøller på land

Find din matrikel på kort

Se statsveje, kommuneveje og private fællesveje - og stier

Kontaktoplysninger
Land, By og Kultur - Planlægning
Land, By og Kultur - Planlægning
Smed Sørensens Vej 1
6950 Ringkøbing