Ledelsesgrundlag

Ledelsesgrundlaget i Ringkøbing-Skjern Kommune tager udgangspunkt i:

  • Værdibaseret ledelse
  • Dialogbaseret aftalestyring
  • Den Lærende Organisation

Læs mere om ledelsesgrundlaget på ledelse.rksk.dk

Direktionsmodellen i Ringkøbing-Skjern kommunes organisation

Den overordnede strategi og ledelse ligger hos Direktionen.

Driftsansvaret ligger hos fagchefen.

Samspillet mellem direktør og fagchef foregår som sparring eller coaching

Stabene udfører opgaver for Direktionen og fungerer som konsulenter for hele organisationen.

Aftalestyring i forhold til de politiske og administrative målsætninger, værdier og rammer.

Beslutningskompetence til de yderste led.

Udsyn og læring på alle niveauer.

En klar ledelsesstruktur, der er så flad som muligt.

Struktureret samspil mellem borgere, administration og politikere (tænketanke og vidensdeling).

Kontaktoplysninger
Personale og Digitalisering
Personale og Digitalisering
Ved Fjorden 6
6950 Ringkøbing