Om det danske valgsystem

Her kan du læse om det danske valgsystem. 

Når vi står overfor et kommende valg, vil denne side blive justeret, så fokus er på det pågældende valg.

Vælg dit emne ved at klikke på teksten i de grå bokse herunder.

Kommunens afstemningssteder 

01 Tarm - Tarm Idrætscenter, Hal A, Skovvej 25, 6880 Tarm

02 Holmsland - Holmsland Idræts- og kulturcenter, Brandsbyvej 2, Kloster, 6950 Ringkøbing

03 Hoven - Hoven Hallen, Skolevej 4, Hoven, 6880 Tarm

05 Lyne - Lyne Kro & Hotel, Vardevej 93, Lyne, 6880 Tarm

08 Bork - Sdr. Bork Forsamlingshus, Anerbjergevej 30, Sdr. Bork, 6893 Hemmet

09 Lønborg - Vostrup Forsamlingshus, Tarmvej 106, 6880 Tarm

10 Hvide Sande - Hvide Sande Bibliotek, Skolevej 1, 6960 Hvide Sande

12 Velling - Velling Forsamlingshus, Velling Kirkeby 17, 6950 Ringkøbing

13 Ølstrup - Ølstrup Sognegård, Byvejen 11, Ølstrup, 6950 Ringkøbing

15 Ringkøbing - ROFI-Centret, Hal 2, Kirkevej 26, 6950 Ringkøbing

16 Hee - Hee Gl. Stationsbygning, Ringgaden 3, Hee, 6950 Ringkøbing 

19 Stadil - Stadil Forsamlingshus, Skelmosevej 33, Stadil, 6980 Tim

20 Højmark - Højmark Forsamlingshus, Adelvej 41, Højmark, 6940 Lem

21 Lem - Hotel Smedegaarden, Jernbanegade 2, 6940 Lem

22 Tim - Tim Hallens Kantine, Åvænget 3, 6980 Tim

24 Skjern - Ringkøbing-Skjern Kulturcenter, Hal 1, Ranunkelvej 1, 6900 Skjern

25 Borris - Borris Hallen, Stadionalle 10, Borris, 6900 Skjern

26 Faster - Faster Aktivitetshus, Birkevænget 31, Astrup, 6900 Skjern

27 Rækker Mølle - Rækker Mølle Hallen, Tylvadvej 2, Rækker Mølle, 6900 Skjern

28 Stauning - Stauning Sognegård, Kirkebyvej 65, Stauning, 6900 Skjern

30 Videbæk - Westergaards Hotel, Bredgade 12, 6920 Videbæk
 
31 Nr. Vium - Nr. Vium Beboerhus, Sønderupvej 21, Nr. Vium, 6920 Videbæk

32 Troldhede - Troldhede Kultur og Idrætscenter, Idrætsallé 1, Troldhede, 6920 Videbæk

33 Vorgod-Barde - Vorgod Forsamlingshus, Bardevej 3, Vorgod, 6920 Videbæk

35 Spjald - Spjald Kulturhus, Nørre Søndergårdsvej 1, 6971 Spjald

Kort over valgsteder i Ringkøbing-Skjern Kommune

Brevstemme

Hvornår
Her kan du brevstemme i en hvilken som helst kommune i Danmark fra og med tirsdag den 10. oktober 2017 til og med fredag den 17. november 2017..

Hvor
Der brevstemmes i Borgerservice i Ringkøbing-Skjern Kommune i administrationens almindelige åbningstid

Legitimation
Husk at medbringe legitimation eller valgkort, når du skal stemme.

Stem i eget hjem
Du kan tidligst søge om at stemme hjemme tirsdagen fire uger før valgdagen og senest kl. 18 torsdagen tolv dage før valgdagen.

Ekstraordinært åben
Der er ekstraordinært åben for at brevstemme i Borgerservice to lørdage inden valget. Datoerne er ikke fastsat endnu, men annonceres her så snart det er tilfældet.

Når optællingen af valgresultatet går i gang kl. 20.00, kan du følge processen step for step online på kmdvalg.dk

Det er muligt at skifte mellem de typer valg der bliver afviklet den pågældende dag, ligesom det er muligt at følge et bestemt afstemningssted.

 

I forbindelse med valg må du hænge valgplakater op på offentlige veje uden forudgående tilladelse fra kl. 00.00 den 4. lørdag før valgdagen.

Valgplakaterne og de midler, der er brugt til at hænge/sætte dem op med (strips, snore, spyd med videre) skal være taget ned igen senest kl. 24.00 otte dage efter valgdagen.

Retningslinier for opsætning af valgplakater
Valgplakater på vejarealer

Ansøgningsfristen er udløbet.

Hvis du ikke kan møde op på valgstedet på grund af sygdom eller lignende, kan du søge om at stemme hjemmefra.

Du kan tidligst søge om at stemme hjemme tirsdagen fire uger før valgdagen og senest kl. 18 torsdagen tolv dage før valgdagen.

Beboere på ældrecentre og beboere i ældreboliger i umiddelbar tilknytning til ældrecentre skal ikke søge om at stemme i hjemmet, da de kan afgive deres stemme på ældrecentret. Datoen bliver oplyst på det enkelte ældrecenter.

Du vil modtage et brev fra Borgerservice med oplysning om, hvornår du skal stemme. Afstemning i hjemmet sker til to stemmemodtagere, der er udpeget af Byrådet.

Modtager du praktisk hjælp hjemme, f.eks. af en hjemmehjælper eller hjemmesygeplejerske, vil de kunne give dig ansøgningsskemaet.

  • Du har mulighed for at stemme lige uden for stemmelokalet, hvis du af særlige årsager ikke kan komme ind.
  • Det er også muligt at stemme i den bil, der har kørt dig til valgstedet, hvis det ikke er muligt for dig at komme ind i valglokalet. 

Begge dele vil de valgtilforordnede eller valgstyrerne hjælpe dig med.

Har du svært ved at komme ind på dit afstemningssted på valgdagen på grund af handicap eller nedsat førlighed, kan du søge om at stemme ved et andet mere handicaptilgængeligt afstemningssted.
Ønsker du at skifte afstemningssted skal ansøgningsskemaet sendes til Borgerservice, Ved Fjorden 6, 6950 Ringkøbing.

Ringkøbing-Skjern Kommunes brev til Handicaprådet
Pjece: Tilgængelighed til valg

Valgresultater 2013 

Ved at klikke på billedet herunder får du mulighed for grafisk at se, hvordan stemmerne til Byrådet i Ringkøbing-Skjern Kommune blev afgivet ved valget i 2013.

Stemmerne ses pr. afstemningssted.

Dette er et klik-her kort der åbner webappen over afgivne stemmer i 2013

I Danmark har vi repræsentativt demokrati. Det betyder, at borgerne vælger repræsentanter til Folketinget, kommunalbestyrelser, regionsråd og Europa-Parlamentet. Det er de valgte repræsentanter, der på vegne af borgerne skal træffe politiske beslutninger.

Folketingets medlemmer vælges for fire år ad gangen – det følger af grundloven. Den siddende statsminister kan dog når som helst inden for de fire år udskrive nyvalg, dvs. også selvom der ikke er gået fire år.

Ved et folketingsvalg skal der vælges 179 medlemmer til Folketinget. Der skal vælges 175 medlemmer i Danmark, to i Grønland og to på Færøerne.

Vælgere, der kan stemme til folketingsvalget, kan enten stemme på et af de opstillede partier, en kandidat, der er opstillet for et parti, eller en kandidat, der er opstillet uden for et parti (løsgænger).

En folkeafstemning er en afstemning blandt alle danske vælgere om en bestemt sag. Folketinget kan til enhver tid vælge at afholde en folkeafstemning (vejledende), men der er dog også nogle situationer, hvor Folketinget skal afholde en folkeafstemning (bindende). Det følger af grundloven, hvornår der skal afholdes en bindende folkeafstemning.

Ved folkeafstemninger er der tale om direkte demokrati, da Folketinget her spørger de danske vælgere, om de er for eller imod en konkret sag.

Den seneste folkeafstemning i Danmark var torsdag den 3. december 2015, hvor danskerne stemte nej til omdannelse af retsforbeholdet til en tilvalgsordning i Danmark.

Før den var der folkeafstemning den 25. maj 2014, hvor danskerne stemte ja til Patentdomstolen. Der var også en folkeafstemning i 2009, hvor danskerne stemte ja til at ændre tronfølgeloven. Ændringen af tronfølgeloven betyder, at det altid er den førstefødte (dvs. uanset barnets køn), der skal være regent i det tilfælde, hvor den siddende regent dør eller frasiger sig tronen. Derudover har der været flere folkeafstemninger om EU-spørgsmål.

Danmark er inddelt i 98 kommuner og 5 regioner. Kommunalbestyrelsen (i kommunen) og regionsrådet (i regionen) har hver især selvbestemmelse over en række områder (kommunalt selvstyre).

Valg til kommunalbestyrelserne og regionsrådene skal afholdes hvert fjerde år. Valget afholdes altid den tredje tirsdag i november i valgåret. Det næste kommunale og regionale valg skal afholdes tirsdag den 21. november 2017.

Danmark er med i Den Europæiske Union, og danskerne skal derfor vælge danske medlemmer til Europa-Parlamentet. Der skal vælges 13 danske medlemmer til Europa-Parlamentet. Der afholdes valg hvert femte år.

Det seneste valg blev afholdt den 25. maj 2014, og det næste valg skal derfor afholdes i 2019.

Enhver vælger kan klage over et afholdt valg eller folkeafstemning, hvis man fx har mistanke om, at optællingen af stemmer ikke er foregået korrekt.

Hvis du ønsker at klage over et afholdt folketingsvalg, en folkeafstemning eller et Europa-Parlamentsvalg, skal dette ske senest en uge efter valget/afstemningen. Klagen skal sendes til social- og indenrigsministeren, men bliver afgjort af Folketinget

Hvis du ønsker at klage over afholdte kommunale og regionale valg, skal dette ske skriftligt til kommunalbestyrelsen eller regionsrådet senest en uge efter valget. Kommunalbestyrelsens eller regionsrådets afgørelse kan indbringes for Social- og Indenrigsministeriet.

Jura & Udbud
Jura & Udbud
Ved Fjorden 6
6950 Ringkøbing

T:    99 74 10 29
E:    jura[mail]rksk.dk