Retningslinjer for aktiv information på Ringkøbing-Skjern Kommunes hjemmeside

Efter offentlighedslovens paragraf 17 har Ringkøbing-Skjern Kommune en pligt til aktivt at informere om sin virksomhed på en hjemmeside og skal fastsætte og offentliggøre retningslinjer for denne informationspligt.

Åbenhed i kommunen

Ringkøbing-Skjern Kommune ønsker at bidrage til øget åbenhed i kommunen og i den offentlige sektor. Kommunen arbejder derfor løbende på at sikre, at kommunens borgere og andre interessenter kan finde aktuel, lettilgængelig og pålidelig information om kommunens virksomhed og politiske liv på www.rksk.dk

På Ringkøbing-Skjern Kommunes hjemmeside skal følgende offentliggøres:

  • Information om kommunens organisatoriske og økonomiske forhold
  • Information om de politiske organer i kommunen samt dagsordener og mødereferater m.v. fra disse
  • Information om det, der er nødvendigt for borgere og virksomheder at vide, når de bor i Ringkøbing-Skjern Kommune
  • Obligatorisk selvbetjening og andre selvbetjeningsløsninger, som kommunen udvikler

Undtaget fra offentliggørelse

Der må ikke i forbindelse med information om Ringkøbing-Skjern Kommunes virksomhed offentliggøres fortrolige eller tavshedsbelagte oplysninger, herunder personfølsomme oplysninger.

Løbende ajourføring

Oplysninger og links på kommunens hjemmeside ajourføres løbende, så det sikres, at oplysningerne er aktuelle og retvisende.

Ikrafttræden

Retningslinjerne trådte i kraft den 1. november 2018 og revideres én gang årligt af Styregruppen for web i Ringkøbing-Skjern Kommune. 
Senest revideret ultimo 2023.

 

Kontaktoplysninger
Webmaster Anette Stokholm
Webmaster Anette Stokholm
Ved Fjorden 6
6950 Ringkøbing