Affald og genbrug

Her på siden kan du finde information om ordningerne for affald, genbrug og genanvendelse i kommunen. Du kan se hvilke ydelser og services kommunen tilbyder, hvad prisen er for de forskellige løsninger og hvad der forventes af dig som borger i forhold til affald og genbrug.

Det er også her, du kan finde genbrugspladsernes åbningstider eller finde den nærmeste miljøstation til blandt andet glas og papir.

Specielt om Affaldsordning 2020

Med den nye ordning bliver madaffaldet sorteret fra restaffaldet, så madaffaldet kan bruges i produktionen af biogas i stedet for at blive brændt. Herefter kan næringsstofferne bruges som gødning på landbrugsjord. 

Se også hjemmesiden Madaffald

 

Sortering - (Link)

Dagrenovation - (Link)

Genbrugspladser - (Link)

Priser for affald - (Link)

Kontaktoplysninger
Genbrug - drift

Spørgsmål til din dagrenovation mv.

Genbrug - drift
Baldersvej 4
6950 Ringkøbing

Genbrug - myndighed

Spørgsmål om takster og byggeaffald mv.

Genbrug - myndighed
Smed Sørensenvej 1
6950 Ringkøbing