Affald og genbrug

Her på siden kan du finde information om ordningerne for affald, genbrug og genanvendelse i kommunen. Du kan se hvilke ydelser og services kommunen tilbyder, hvad prisen er for de forskellige løsninger og hvad der forventes af dig som borger i forhold til affald og genbrug.

Det er også her, du kan finde genbrugspladsernes åbningstider eller finde den nærmeste miljøstation til blandt andet glas og papir.

Specielt om Affaldsordning 2020

Som du måske allerede har hørt, træder en ny ordning for dagrenovation i kraft i Ringkøbing-Skjern Kommune i løbet af 2020. Tidligere har målet været, at ordningen allerede kunne træde i kraft i marts 2020, men af flere årsager er Ringkøbing-Skjern Kommune blevet nødt til at udskyde opstarten af den nye ordning til 1. november 2020. 

Med den nye ordning skal madaffaldet sorteres fra restaffaldet, så madaffaldet kan bruges i produktionen af biogas i stedet for at blive brændt. Herefter kan næringsstofferne bruges som gødning på landbrugsjord. For at undgå at den nye ordning fører til flere skraldebiler og et større diselforbrug, vil der med den nye ordning blive indført opdelte skraldebiler. Bilerne vil have et rum til madaffald og et til restaffald. 

Alle borgere i Ringkøbing-Skjern Kommune vil i månederne op til den 1. november 2020 modtage nye affaldsbeholdere. Affaldsbeholderne vil være opdelte i to rum ligesom de nye skraldebiler. På denne måde kan en skraldebil afhente både madaffald og restaffald, uden at der sker en sammenblanding af affaldet. 
Da der allerede er sparret op til de nye beholdere, skal du som borger IKKE betale for den nye beholder.

Den nye ordning gælder både for helårshuse, boligforeninger og etageboliger samt for alle sommerhuse i kommunen.

Se også hjemmesiden Madaffald

 

Sortering - (Link)

Dagrenovation - (Link)

Genbrugspladser - (Link)

Priser for affald - (Link)

Kontaktoplysninger
Affald, genbrug og dagrenovation
Affald, genbrug og dagrenovation
Baldersvej 4
6950 Ringkøbing