Spar energi i din bolig

Du kan spare på energien i din bolig på mange måder og samtidigt spare penge. Hvis du for eksempel vil installere en varmepumpe i din helårsbolig, kan du søge om at få nedslag i elafgiften hos dit elselskab, men husk at lave en skriftlig aftale med elselskabet, inden du går igang!

Hvis du vil installere en varmepumpe, har du mulighed for at få nedslag i elafgiften til dit elselskab for den del af strømmen, som overstiger 4000 kW pr. år. Det foregår på den måde, at du sælger ejerskabet over din besparelse til elselskabet. Det kræver derfor en skriftlig aftale med energiselskabet, inden du går igang med at installere en varmepumpe.

Inden du beslutter dig for at installere en varmepumpe, skal du sætte dig ind i lokalplaner, tinglyste servitutter, eventuelle tilslutningspligter til fjernvarme for din ejendom med videre. Vær desuden opmærksom på, at varmepumpen ikke må give anledning til støjgener for nabobebyggelse.

Det kræver ikke tilladelse at installere en varmepumpe (luft-luft og luft-vand), men det kræver derimod tilladelse, hvis du vil etablere jordvarmeanlæg. Efter installering af varmepumpen skal det indberettes til BBR. Giver det problemer, er du velkommen til at sende en mail.

Udover varmepumper kan du også indgå aftaler omkring andre energibesparende elementer i din bolig som fx isolering og skift af vinduer (se mere).

Kontaktoplysninger
Land, By og Kultur
Land, By og Kultur
Smed Sørensens Vej 1
6950 Ringkøbing