Henteordning, december 2022

I Ringkøbing-Skjern Kommune har vi med succes indført vores madaffaldsordning, og vi ser nu frem mod en kommende henteordning for genanvendeligt affald i december 2022.

Det er en ordning, hvor du vil få hentet dit genanvendelige affald derhjemme, og du vil derfor modtage én ny affaldsbeholder.
 

Du modtager ny beholder i september-november. Du tager den nye beholder i brug i december.


Du får en ny beholder, som i liter svarer til den, du allerede har:

  • Hvis du i dag har en todelt 240 liters beholder til mad- og restaffald, så vil du modtage en todelt 240 liters beholder til genanvendeligt affald.
  • Hvis du nu har en 360 liters beholder, så vil du tilsvarende modtage en todelt 360 liters beholder.

Uanset størrelsen, vil den nye beholder til genanvendeligt affald blive tømt hver tredje uge.

Du får desuden en miljøkasse til problemaffald.

Herunder kan du finde svar på de spørgsmål, som ofte bliver stillet i forbindelse med den kommende henteordning.

Hvor må beholderne stå?

Kan jeg dele en beholder til genanvendeligt affald med min nabo?

Kan vi i grundejerforeningen få fælles affaldsbeholdere?

Kontaktoplysninger
Genbrug - drift

Spørgsmål til din dagrenovation mv. (mandag-torsdag kl. 9-15, fredag kl. 9-13)

Genbrug - drift
Baldersvej 4
6950 Ringkøbing

Genbrug - myndighed

Spørgsmål om takster og byggeaffald mv. (mandag kl. 10-17 og tirsdag-fredag kl. 10-13.30)

Genbrug - myndighed
Smed Sørensenvej 1
6950 Ringkøbing