Priser


Her på siden kan du få overblik over de forskellige ordninger og priser inden for affaldsområdet.

Affaldshåndteringen i kommunen hviler i sig selv. Det betyder, at vi som brugere kun betaler for det, som driften og administrationen af affaldsordningerne faktisk koster.

På din ejendomsskattebillet er gebyrerne for affaldsordningerne opgjort hver for sig:

  1. et gebyr for tømning af beholder til mad- og restaffald.
  2. et gebyr for tømning af beholder til genanvendeligt affald.
  3. et gebyr for tømning af miljøkasse til farligt affald.
  4. et gebyr for benyttelse af genbrugsplads.

Alle husstande er forpligtede til at betale affaldsgebyrerne.

Kontaktoplysninger
Genbrug - drift

Spørgsmål til din dagrenovation mv.

Genbrug - drift
Baldersvej 4
6950 Ringkøbing

Genbrug - myndighed

Spørgsmål om takster og byggeaffald mv.

Genbrug - myndighed
Smed Sørensens Vej 1
6950 Ringkøbing