Mad- og restaffald

​Alle private grundejere i Ringkøbing-Skjern Kommune har pligt til at være tilmeldt den kommunale ordning til indsamling af mad- og restaffald. Bor du i et helårshus får du tømt affaldsbeholderen til mad- og restaffald hver 14. dag.

I sommerhusområderne kan du vælge, om du vil have hentet mad- og restaffald 38 eller 52 uger om året.

Virksomheder kan frit vælge, om de vil være med i den kommunale mad- og restaffaldsordning, eller om de vil lave en aftale med en privat renovatør.

PAS PÅ DIN SKRALDEMAND. Affaldet er levende med sundhedsskadelige organismer, men du kan stadig passe godt på din skraldemand. Sådan gør du:  - Brug poser til mad- og restaffald - Brug poser til støvende affald - Bind holdbare knuder - Hold din affaldsbeholder ren. Så udsættes din skraldemand for færre mikroorganismer, og han har mindre risiko for at blive syg.

Priser - (Link)

Sortering - (Link)

Kompostering - (Link)

Poser - ofte stillede spørgsmål - (Link)

Affaldsbeholdere - ofte stillede spørgsmål - (Link)

Hvad gør jeg med batterier? - (Link)

Sommerhusbureauer og -ejere - (Link)

Om madaffaldsordningen - (Link)

Kontaktoplysninger
Genbrug - drift

Spørgsmål til din dagrenovation mv. (mandag-torsdag kl. 9-15, fredag kl. 9-13)

Genbrug - drift
Baldersvej 4
6950 Ringkøbing

Genbrug - myndighed

Spørgsmål om takster og byggeaffald mv. (mandag kl. 10-17 og tirsdag-fredag kl. 10-13.30)

Genbrug - myndighed
Smed Sørensenvej 1
6950 Ringkøbing