Om madaffaldsordningen

Som borger eller sommerhusejer i Ringkøbing-Skjern Kommune skal du sortere mad- og restaffald i de opdelte affaldsbeholdere som kommunen stiller til rådighed. Madaffaldet skal sorteres i de udleverede grønne poser - se mere om brugen af de grønne poser.

Skraldebilerne er opdelte, ligesom beholderne. Dette sikrer, at affaldet holdes adskilt, når affaldsbeholderne tømmes.

Skraldebil

Madaffaldsordningen er indført, fordi der både er gas og mange værdifulde næringsstoffer i madaffaldet. Begge dele kan nu udnyttes.

Restaffaldet bliver forbrændt på forbrændingsanlæg, som laver strøm og varme.

Kontaktoplysninger
Genbrug - drift

Spørgsmål til din dagrenovation mv. (mandag-torsdag kl. 9-15, fredag kl. 9-13)

Genbrug - drift
Baldersvej 4
6950 Ringkøbing

Genbrug - myndighed

Spørgsmål om takster og byggeaffald mv. (mandag kl. 10-17 og tirsdag-fredag kl. 10-13.30)

Genbrug - myndighed
Smed Sørensens Vej 1
6950 Ringkøbing