Om madaffaldsordningen

Som borger eller sommerhusejer i Ringkøbing-Skjern Kommune skal du sortere mad- og restaffald i de opdelte affaldsbeholdere som kommunen stiller til rådighed. Madaffaldet skal sorteres i de udleverede grønne poser.

Skraldebilerne er opdelte, ligesom beholderne. Dette sikrer, at affaldet holdes adskilt, når affaldsbeholderne tømmes.

Skraldebil

Madaffaldsordningen er indført, fordi der både er gas og mange værdifulde næringsstoffer i madaffaldet. Begge dele kan nu udnyttes.

Restaffaldet bliver forbrændt på forbrændingsanlæg, som laver strøm og varme.

Kontaktoplysninger
Genbrug - drift

Spørgsmål til din dagrenovation mv. (mandag-torsdag kl. 9-15, fredag kl. 9-13)

Genbrug - drift
Baldersvej 4
6950 Ringkøbing

Genbrug - myndighed

Spørgsmål om takster og byggeaffald mv. (mandag kl. 10-17 og tirsdag-fredag kl. 10-13.30)

Genbrug - myndighed
Smed Sørensens Vej 1
6950 Ringkøbing