Sortering i affaldsbeholderne derhjemme


Her kan du finde sorteringsvejledninger til brug både derhjemme og i ferieboligen.

Du kan printe dem og hænge dem ved din affaldsløsning inde eller ude.
 

Sorteringsplakater

A4 plakater

A2 plakater (28 MB)
 

Sorteringsvejledninger

Sorteringsvejledning til når du bruger en fælles affaldsløsning

Sorteringsvejledning til når du har egne affaldsbeholdere

Sorteringsvejledning til din feriebolig
 

De nye sorteringskriterier er udarbejdet af Miljøstyrelsen, og de gælder i hele Danmark.

De nye vejledninger er tiltænkt print. Det betyder, at de ikke er webtilgængelige.
 

Sortering på genbrugspladsen

Når du sorterer dit affald for at køre på genbrugspladsen, så gælder de samme sorteringskriterier, som når du sorterer derhjemme.

Vær dog opmærksom på, at når du afleverer dit genanvendelige affald på genbrugspladsen, så skal det være sorteret op i de rene affaldstyper. Det vil sige, at papir skal afleveres for sig, at pap skal afleveres for sig og så videre.

Forklaringen er, at vi samler affaldstyperne derhjemme, så vi kan holde antallet af affaldsbeholdere på to.

Den mere detaljerede sortering på genbrugspladsen giver lavere bortskaffelsesomkostninger.
 

Kun gennemsigtige sække

På genbrugspladsen tager vi kun imod dit affald i gennemsigtige sække.
 

På appen Affaldsportal kan du slå affalds-typer op 

Her kan du slå affalds-typer op, som afleveres på genbrugspladsen.

OBS - FORSINKELSE: På app’en Affaldsportal kan du desværre ikke se en opdateret sorteringsvejledning til beholderen til genanvendeligt affald endnu, men vi arbejder på det.

Mere om sortering

Affaldspiktogrammer

Om madaffaldsordningen

Kontaktoplysninger
Genbrug - drift

Spørgsmål til din dagrenovation mv. (mandag-torsdag kl. 9-15, fredag kl. 9-13)

Genbrug - drift
Baldersvej 4
6950 Ringkøbing

Genbrug - myndighed

Spørgsmål om takster og byggeaffald mv. (mandag kl. 10-17 og tirsdag-fredag kl. 10-13.30)

Genbrug - myndighed
Smed Sørensens Vej 1
6950 Ringkøbing