Børn med handicap

Hvis I bliver forældre til et barn med handicap, har I mulighed for at få rådgivning samt praktisk og økonomisk støtte fra kommunen.

Har du tidligere fået tabt arbejdsfortjeneste efter § 42 i Serviceloven og havde du på det tidspunkt en arbejdsgiverfinansieret pensionsordning i forbindelse med lønindtægten?

Så kan du have ret til at få beregnet dit pensionsbidrag på ny. Se hvordan her

Endvidere har Social- og Indenrigsministeriet udsendt forkerte reguleringssatser for årene 2017-2019. Du kan i den forbindelse derfor have ret til at få omberegnet din ydelse. Se hvordan her

Barnepigeaflastning i eget hjem til børn og unge med funktionsnedsættelse - (Ekstern side)

Tilbud fra FrivilligVest til mennesker med handicap i Ringkøbing-Skjern Kommune - (Ekstern side)

Børn og Familie

Børn og Familie

Børn og Familie
Dyrvigsvej 9
6920 Videbæk

T:    99 74 13 14
E:    born.familie[mail]rksk.dk