Selvbetjening - vælg "start anonym", hvis du ønsker at være anonym

Er du bekymret for et barn eller en ung?

Hvis du får kendskab til, at et barn eller en ung under 18 år udsættes for vanrøgt eller nedværdigende behandling, seksuelle overgreb eller lever under forhold, der bringer barnets sundhed eller udvikling i fare, har du pligt til at underrette Børn og Familie, Socialrådgivningen i Ringkøbing-Skjern Kommune.

Er du i tvivl om dine muligheder som borger eller professionel med kendskab til børn og unge, der ikke trives, har du mulighed for at kontakte Socialrådgivningens Frontteam pr. telefon.

Ved akut bekymring for et barn, bedes du kontakte Frontteamets vagttelefon på telefonnummer 99 74 10 04 mandag 8-17, tirsdag til torsdag 8-15.30 og fredag 8-13.30 .

Uden for disse tidspunkter, samt på lukke- og helligdage, kan du i stedet ringe til politiet på 114.

Du kan desuden døgnet rundt sende en underretning via borger.dk

In english - (Link)

Kontaktoplysninger
Frontteam

Børn og Familie

Frontteam
Dyrvigsvej 9
6920 Videbæk

Socialrådgivningen

Børn og Familie

Socialrådgivningen
Dyrvigsvej 9
6920 Videbæk