Selvbetjening - vælg "start anonym", hvis du ønsker at være anonym

Er du bekymret for et barn eller en ung?

Hvis du får kendskab til, at et barn eller en ung under 18 år udsættes for vanrøgt eller nedværdigende behandling, seksuelle overgreb eller lever under forhold, der bringer barnets sundhed eller udvikling i fare, har du pligt til at underrette Børn og Familie, Socialrådgivningen i Ringkøbing-Skjern Kommune.

Er du i tvivl om dine muligheder som borger eller professionel med kendskab til børn og unge, der ikke trives, har du mulighed for at kontakte Socialrådgivningens Frontteam pr. telefon.

In english - (Link)

Frontteam

Børn og Familie

Frontteam
Dyrvigsvej 9
6920 Videbæk

T:    99 74 10 04
E:    frontteam[mail]rksk.dk
Socialrådgivningen

Børn og Familie

Socialrådgivningen
Dyrvigsvej 9
6920 Videbæk

T:    99 74 13 14
E:    born.familie[mail]rksk.dk