Hjemmeundervisning

I Danmark indtræder undervisningspligten den 1. august i det kalenderår, hvor barnet fylder 6 år, og ophører den 31. juli ved afslutningen af undervisningen på 9. klassetrin. Undervisningspligten ophører dog senest den 31. juli i det kalenderår, hvor barnet fylder 17 år.

Undervisningspligten skal ikke nødvendigvis opfyldes i folkeskolen, men kan også på forældrenes anmodning opfyldes ved hjemmeundervisning, hvor forældrene selv sørger for undervisningen.

Reglerne omkring hjemmeundervisning er beskrevet i Bekendtgørelse af lov om friskoler og private grundskoler med videre kapitel 8.

Undervisningen behøver ikke foregå i hjemmet og kan omfatte børn fra flere hjem.

Forældrene vælger selv, hvem der skal varetage undervisningen. Familien kan vælge en anden end dem selv til at varetage undervisningen. Familien skal selv afholde eventuelle udgifter hertil.

Alle undervisere oplyses ved meddelelse til Dagtilbud og Undervisning om hjemmeundervisningen.

Særligt vedrørende undervisningen i dansk og dansk som andetsprog for nyankomne elever

Undervisningssproget i danskundervisningen skal være dansk og undervisningen af nyankomne elever, som endnu ikke har de nødvendige sproglige forudsætninger for at indgå i almenundervisning i dansk i folkeskolen, skal modtage undervisning i dansk som andetsprog.

Dette stiller krav om at underviseren har de nødvendige sproglige forudsætninger for at undervise i dansk. Hvis forældrene ikke selv har de nødvendige sproglige forudsætninger, kan de ansætte en person / vælge en anden end dem selv til at varetage danskundervisningen. Familien skal selv afholde eventuelle udgifter hertil.

Hvordan kommer du i gang

Hvis du ønsker at hjemmeundervise dit barn, skal dette meddeles Ringkøbing-Skjern Kommune inden undervisningen begynder. Dette gør du ved at udfylde nedenstående formular.

Udgifter til materialer og bøger i forbindelse med undervisningen vil være for egen regning, ligesom det heller ikke vil være muligt at anvende UNI-Login.

Tilsyn med undervisningen

Ringkøbing-Skjern Kommune fører, jævnfør friskolelovens § 35, tilsyn med hjemmeundervisningen.

I Ringkøbing-Skjern Kommune er det besluttet at tilsyn med undervisningen foretages af distriktsskolen.

For elever med behov for specialundervisning, kan administrationen i Dagtilbud og Undervisning i samråd med skolelederen fra distriktsskolen beslutte, at tilsynet i stedet føres af skolelederen for et relevant specialtilbud.

Distriktsskolen modtager automatisk besked om, at der skal føres tilsyn, så snart du har givet meddelelse om hjemmeundervisning. Der gennemføres mindst et ordinært tilsyn årligt.

Sproget i forbindelse med tilsynsbesøg er i udgangspunktet dansk, men andet kan aftales individuelt, hvis forældre/undervisere ikke taler dansk.

Der gennemføres et ordinært årligt tilsyn og tilsynet føres efter Ringkøbing-Skjern Kommunes retningslinjer for tilsyn med hjemmeundervisning.

Retningslinjer for tilsyn med hjemmeundervisning

For elever med behov for specialundervisning, kan administrationen i Dagtilbud og Undervisning i samråd med skolelederen fra distriktsskolen beslutte, at tilsynet i stedet føres af skolelederen for et relevant specialtilbud.

Formular til hjemmeundervisning

Kontaktoplysninger
Dagtilbud og Undervisning, Sekretariatet
Dagtilbud og Undervisning, Sekretariatet
Dyrvigsvej 9
6920 Videbæk

Bo Meldgaard Frølund
Bo Meldgaard Frølund
Dyrvigsvej 9
6920 Videbæk