Hjemmeundervisning

I Danmark indtræder undervisningspligten den 1. august i det kalenderår, hvor barnet fylder 6 år, og ophører den 31. juli ved afslutningen af undervisningen på 9. klassetrin. Undervisningspligten ophører dog senest den 31. juli i det kalenderår, hvor barnet fylder 17 år.

Undervisningspligten skal ikke nødvendigvis opfyldes i folkeskolen, men kan også på forældrenes anmodning opfyldes ved hjemmeundervisning, hvor forældrene selv sørger for undervisningen.

Reglerne omkring hjemmeundervisning er beskrevet i Bekendtgørelse af lov om friskoler og private grundskoler med videre kapitel 8.

Undervisningen behøver ikke foregå i hjemmet og kan omfatte børn fra flere hjem.

Hvordan kommer du igang

Hvis du ønsker at hjemmeundervise dit barn, skal dette meddeles Ringkøbing-Skjern Kommune inden undervisningen begynder. Dette gør du ved at udfylde nedenstående formular.

Udgifter til materialer og bøger i forbindelse med undervisningen vil være for egen regning, ligesom det heller ikke vil være muligt at anvende UNI-Login.

Tilsyn med undervisningen

I Ringkøbing-Skjern Kommune er det besluttet at tilsyn med undervisningen foretages af distriktsskolen. For elever med behov for specialundervisning, kan administrationen i Dagtilbud og Undervisning i samråd med skolelederen fra distriktsskolen beslutte, at tilsynet i stedet føres af skolelederen for et relevant specialtilbud.
Distriktsskolen modtager automatisk besked om, at der skal føres tilsyn, så snart du har givet meddelelse om hjemmeundervisning. Der gennemføres mindst et ordinært tilsyn årligt.

Tilsynet føres efter Ringkøbing-Skjern Kommunes retningslinjer for tilsyn med hjemmeundervisning.

Retningslinjer for tilsyn med hjemmeundervisning

For elever med behov for specialundervisning, kan administrationen i Dagtilbud og Undervisning i samråd med skolelederen fra distriktsskolen beslutte, at tilsynet i stedet føres af skolelederen for et relevant specialtilbud.

Formular til hjemmeundervisning

Kontaktoplysninger
Dagtilbud og Undervisning, Sekretariatet
Dagtilbud og Undervisning, Sekretariatet
Dyrvigsvej 9
6920 Videbæk

Therese Laursen
Therese Laursen
Dyrvigsvej 9
6920 Videbæk