Vej, trafik og transport

Her på siden er der samlet mange forskellige emner lige fra regler for kommuneveje og privatveje, over flextur og buskøreplaner til muligheden for at anmelde vejskader med mere. 

Hvis du skal ud i trafikken, er det også muligt på forhånd at orientere dig om trafikale forhold på din strækning. 

Giv os et praj - hul i vej, defekt signalanlæg mv. - (Link)

Kommuneveje og private fællesveje - grundejers forpligtelser omkring beskæring mv. - (Link)

Råden over vej - arrangement - (Link)

Råden over vej - materiel - (Link)

Gravetilladelse når du skal grave i vej eller rabat - (Link)

Gadebelysning og signalanlæg - (Link)

Oversigt over ledningsarbejde - (Link)

Se ledningsoplysninger - ledningsejer-registret - (Ekstern side)

Flextur - Kørsel fra dør til dør - for alle borgere i kommunen - (Link)

Busruter og køreplaner - (Link)

Harmonisering af stier - (Link)

Harmonisering af veje - (Link)

Se trafikken lige nu - (Ekstern side)

Trafiktællinger - (Ekstern side)

Vinterforhold - (Link)

Kontaktoplysninger
Land, By og Kultur
Kontakt om veje og trafik
Land, By og Kultur
Smed Sørensens Vej 1
6950 Ringkøbing

Borgerservice
Kontakt om buskort
Borgerservice
Ved Fjorden 6
6950 Ringkøbing

T:    99 74 12 22
E:    post[mail]rksk.dk