Vej, trafik og transport

Her på siden er der samlet mange forskellige emner lige fra regler for kommuneveje og privatveje, over flextur og buskøreplaner til muligheden for at anmelde vejskader med mere.

Selvbetjening
Giv os et praj - Ved fx huller i vejen, defekte trafiksignaler, glasskår og døde dyr
Gravetilladelse - når du skal grave i vej eller rabat
Ansøgning om råden over vejareal - opstilling af materiel på kommuneveje
Ansøgning om råden over vejareal - arrangement på kommunevej
Anmeld jordflytning

Giv os et praj - hul i vej, defekt signalanlæg mv.

Kommuneveje og private fællesveje - grundejers forpligtelser omkring beskæring mv.

Vinterforhold

Trafiktællinger

Ansøgning om råden over vej - arrangement

Ansøgning om råden over vej - materiel

Gravetilladelse når du skal grave i vej eller rabat

Gadebelysning og signalanlæg

Oversigt over ledningsarbejde

Se ledningsoplysninger - ledningsejer-registret

Busruter og køreplaner

Flextur - Kørsel fra dør til dør - for alle borgere i kommunen

Harmonisering af stier

Harmonisering af veje

Kontaktoplysninger
Land, By og Kultur

Kontakt om veje og trafik

Land, By og Kultur
Smed Sørensens Vej 1
6950 Ringkøbing

Buskort til folkeskoleelever
Buskort til folkeskoleelever
Kontakt rettes til barnets skole


Borgerservice

Kontakt om buskort til efterskoleelever

Borgerservice
Ved Fjorden 6
6950 Ringkøbing