Annoncering om byggeri, natur og miljø

Her ses nyheder og annoncering vedrørende byggeri, natur og miljø.

Annoncerne kan for eksempel vedrørende følgende:

Jordforurening
Landzonetilladelser til byggeri, søer og vandhuller
Miljøgodkendelser findes også på Danmarks Miljø Administration
Skovrejsning
Spildevandsplan og tillæg
Vandforsyningsplan og tillæg
Vandløbsregulativer og -restaurering
Vandværker - tilladelser til nye boringer

 

Kontaktoplysninger
Land, By og Kultur
Land, By og Kultur
Smed Sørensens Vej 1
6950 Ringkøbing