Pædagoguddannelsen

En pædagogisk uddannelse giver dig nogle muligheder. Du får adgang til job med mening og ansvar, hvor du kommer til at gøre en forskel bland kollegaer og borgere.

Kommunen tilstræber at skabe en dynamisk arbejdsplads, hvor vi giver plads til forskellighed og dermed grobund for meningsudveksling. Derigennem kan vi understøtte den udvikling, vi anser som væsentlig i forhold til at skabe gode resultater til glæde for borgere og ansatte.

Vi bygger kommunen og vores handlinger på den lærende organisation og værdibaseret ledelse.

Læs om pædagoguddannelsen på www.via.dk

Kontaktoplysninger
Dagtilbud og Undervisning, Sekretariatet
Dagtilbud og Undervisning, Sekretariatet
Dyrvigsvej 9
6920 Videbæk