Pædagogisk assistentelev

Ringkøbing-Skjern Kommune har 7 elevpladser som pædagogisk assistentelev.

Ringkøbing-Skjern Kommune har mange pædagogiske assistenter ansat, hvoraf flere er startet som elever og efter endt uddannelse har valgt at fortsætte arbejdet inden for kommunens grænser.

Pædagogiske assistenter er med til at udvikle og kvalificere den pædagogiske hverdag og det pædagogiske indhold for børn og unge - til gavn for alle.

Derfor tages pædagogiske assistentelever, og eget bidrag som ansættende myndighed/kommune, meget seriøst. Dette gøres blandt andet ved, at oplæringssteder skal ansøge om at blive godkendt til at fungere som oplæringssted for en pædagogisk assistentelev.

Det betyder, at de oplæringssteder Ringkøbing-Skjern Kommune tilbyder som pædagogisk assistentelev, selv har bedt om at fungere som oplæringssted.

Oplæringsstederne oplever og har erfaring med, at det er givende og udbytterigt for institutionens børn og unge at have pædagogiske assistentelever i oplæring og som en del af det pædagogiske personale.

Som oplæringssted skal man blandt andet garantere en uddannet pædagogisk assistentvejleder og en veludviklet praksis og forståelse for det at være oplæringssted. Ledere, vejledere og uddannelsesansvarlige skal løbende mødes om nyt på området og for at udveksle erfaringer og videndele, så praksis omkring elever udvikles og forbedres, hvor det er muligt.

Med høje ambitioner følger også høje forventninger til pædagogiske assistentelever. Fx forventes det, at man som pædagogisk assistentelev gør sit bedste for at nå de formulerede oplæringsmål og lære i samarbejde med vejleder og andre relevante under oplæringsforløb og skolegang. Der forventes, at man som pædagogisk assistentelev gør sig umage for at leve op til de krav og forventninger, der er som ansat. 

Sidst, men ikke mindst, forventes der et godt samarbejde med dig som vores elev og kommende pædagogiske assistent.

Kontaktoplysninger
Anne-Mette Navne Rewers Rye
Anne-Mette Navne Rewers Rye
Dyrvigsvej 9
6920 Videbæk

Maja Havgaard Jørgensen
Maja Havgaard Jørgensen
Dyrvigsvej 9
6920 Videbæk