VÆR MED 

Den gode arbejdsplads

Sikkerheds- og samarbejdet i Ringkøbing-Skjern Kommune baserer sig på MED-aftalen, som er indgået mellem kommunen og de forhandlingsberettigede personaleorganisationer. MED-aftalen sikrer, at medarbejderne har ret til medindflydelse og medbestemmelse. Den skaber grundlag for udvikling af arbejdsmiljøet og af samarbejdet mellem ledere og medarbejdere.

I Ringkøbing-Skjern Kommune er MED-systemt en vigtig del af organisationen, og vi prioriterer drøftelser i MED-systemet højt. Det er vores holdning at medindflydelse og medbestemmelse på arbejdspladsen er en nødvendighed for, at arbejdspladserne kan følge med udviklingen og hjælper til med at skabe det gode liv for borgerne.

Ud over indflydelse gennem MED-systemet lægger vi vægt på, at medarbejderne individuelt har mulighed for medindflydelse og medbestemmelse. På den enkelte arbejdsplads drøfter leder og medarbejdere, hvordan medindflydelse og medbestemmelse skal foregå. Det er lederens ansvar at sørge for, at rammerne er tilstede.

Kontaktoplysninger
Personale og Digitalisering
Personale og Digitalisering
Ved Fjorden 6
6950 Ringkøbing