Ansættelses-, fastholdelses- og fratrædelsespolitik 

Ansættelse:

Målet er at tiltrække fagligt dygtige og kompetente medarbejdere.

Fastholdelse:

Fastholdelse handler om at skabe gode vilkår på arbejdspladsen med hensyntagen til den enkelte medarbejder.

Fratrædelse: 

Uanset årsagen til fratrædelse skal der vides ansvarlighed og respekt. 

Kontaktoplysninger
Personale og Digitalisering
Personale og Digitalisering
Ved Fjorden 6
6950 Ringkøbing