Whistleblower-ordningen

Whistleblowerordningen giver medarbejdere og samarbejdspartnere med en arbejdsmæssig tilknytning til Ringkøbing-Skjern Kommune mulighed for at indberette om strafbare forhold og andre alvorlige forhold.

Åben og direkte dialog

I Ringkøbing-Skjern Kommune lægger vi vægt på en åben og direkte dialog mellem ledelse, medarbejdere og tillidsrepræsentanter. Du opfordres derfor som udgangspunkt til at kontakte din leder, din leders leder eller din tillidsrepræsentant, hvis du har viden om eller begrundet mistanke om forhold, som er omfattet af whistleblowerordningen. Hvis du af helt særlige årsager ikke ønsker at gå til ledelsen eller til din tillidsrepræsentant, kan whistleblowerordningen være et supplement til det eksisterende samarbejdssystem.

Mulighed for anonymitet

Hvis du vælger at bruge whistleblowerordningen, har du mulighed for at være anonym eller ikke anonym.

Hvis du ikke ønsker at oplyse din identitet, skal du være opmærksom på, at du ikke oplyser dit navn eller andet personhenførbart som fx adresse eller telefonnummer – heller ikke i eventuelle vedhæftede dokumenter. Du skal desuden være opmærksom på, at du ikke ved upload af filer, herunder dokumenter, film, fotos mv., utilsigtet kommer til at afgive oplysninger om din identitet.

Læs retningslinjerne

Inden du indberetter, skal du læse retningslinjerne for whistleblowerordningen. Retningslinjerne finder du i emnelisten længere nede på siden.

Gå til whistleblowerportalen

Kopier linket herunder og indsæt det i en tom browser, hvis du ønsker at besøge portalen og eventuelt sende en indberetning. Linket er inaktivt, så du ikke bliver registreret i hjemmesidens statistiksystem, når du besøger portalen.
Linket til whistleblowerportalen er: https://rksk.whistleportal.net (husk at kopiere linket ind i en tom browser)

Retningslinjer for whistleblowerportalen