Forsøgsvindmøller ved Velling Mærsk

Byrådet har vedtaget Lokalplan nr. 438 for et område til forsøgsmøller ved Velling Mærsk.

Formålet med lokalplanen er at sikre arealer til opstilling af to forsøgsmøller med en totalhøjde på op til 200 meter. Dertil kommer tilhørende arealer til teknikbygninger og vejadgang. 

Spørgsmål til lokalplanen, miljøvurdering og processen i det hele taget kan rettes til Land, By og Kultur på tlf. 99 74 15 15.

Materialet er ikke i webtilgængeligt format. Hvis du har problemer med at få materialet læst op af en skærmlæser, så kan du kontakte Land, By og Kultur

Lokalplan 438

Miljøvurdering - lokalplan 438

Miljøvurdering - lokalplan 383 (2014)

Kontaktoplysninger
Land, By og Kultur
Land, By og Kultur
Smed Sørensens Vej 1
6950 Ringkøbing