Politiske udvalg

Kommunen har seks politiske udvalg, der beskæftiger sig med alt fra økonomi over kollektiv trafik til integration af flygtninge og indvandrere.

Udvalgene består alle af en formand og seks medlemmer. Både formænd og medlemmer er valgt til Byrådet i kommunen.

Desuden tager Børn- og Ungeudvalget og Videnudvalget sig af mere konkrete opgaver.

Du kan se hvad udvalgene har ansvar for, læse dagsordener, se mødekalender og se hvem der sidder i hvilke udvalg ved at klikke i menuen nedenfor

Politisk Administrativt Sekretariat
Politisk Administrativt Sekretariat
Ved Fjorden 6
6950 Ringkøbing

T:    99 74 19 89
E:    viden.strategi[mail]rksk.dk