Helhedsplan Skjern-Tarm


Med Helhedsplan Skjern-Tarm er der skabt en vision for at videreudvikle den unikke natur og byerne ved Danmarks eneste floddelta. Det geografisk store område er sat ind i en sammenhængende ramme, og der er lagt op til nye fællesskaber, nye aktiviteter og nye forbindelser, der kan styrke synergien henover åen.

Det er kommunens ønske, at helhedsplanen kan være med til at trække udviklingsprojekter for området i den samme retning. Det gælder såvel projekter, der kan iværksættes i morgen som projekter, der rækker langt ud i fremtiden.

Helhedsplan Skjern-Tarm

Kontaktoplysninger
Charlotte Ladegaard
Charlotte Ladegaard
Analyse, Viden & Strategi
Ved Fjorden 6, 6950 Ringkøbing