Kørsel til egen læge og speciallæge

Ansøgning om refusion af udgifter til lægekørsel for pensionister
Online tidsbestilling til ekspedition i Borgerservice

Alle ekspeditioner i Borgerservice kræver tidsbestilling.

​Hvis du er pensionist og af helbredsmæssige grunde ikke selv kan komme til læge eller speciallæge, kan du søge om betaling af transport med taxi.

Kan du svare ja til de 3 spørgsmål herunder, kan du søge om bevilling til betaling af transport med taxi til læge og speciallæge. 

  • Er du pensionist?
  • Er du sikret i gruppe 1 - ses på sundhedskortet?
  • Er dit helbred så dårligt, at du ikke kan tranportere dig selv i egen bil eller offentlig transportmiddel (inkl. flextur*) 

*Flextur

Flextur er et transporttilbud til den almindelige kollektive trafik. Ordningen er særdeles fleksibel for kunden, idet en Flextur køres fra adresse til adresse. Flextur bestilles hos Midttrafik på telefon 87 40 83 00 eller på www.midttrafik.dk, – der køres i tidsrummet kl. 6-24 alle ugens dage med undtagelse af d. 24. og 31. december.
Læs om flextur her.

Du kan læse her på siden, hvordan du søger om betaling, og hvordan du bestiller kørsel.

Se også Kørsel til og fra hospital - Region Midtjylland

Kontaktoplysninger
Borgerservice Ringkøbing
Borgerservice Ringkøbing
Ved Fjorden 6
6950 Ringkøbing

Borgerservice Skjern
Borgerservice Skjern
Finderupsvej 9
6900 Skjern