Tarm Genbrugsplads


Vær opmærksom på, at der er forskellig sortering derhjemme og på genbrugspladsen

Derhjemme
I din beholder til genanvendeligt affald skal papir og pap i ét rum, mens metal, plast og mad- og drikkekartoner skal i ét rum. Derhjemme er det genanvendelige affald altså blandet.

På genbrugspladsen
Når du afleverer dit genanvendelige affald på genbrugspladsen, så skal det være sorteret op i de rene affaldstyper. Det vil sige, at papir skal afleveres for sig, at pap skal afleveres for sig og så videre.

Forklaringen er, at vi samler affaldstyperne derhjemme, så vi kan holde antallet af affaldsbeholdere på to.

Den mere detaljerede sortering på genbrugspladsen giver lavere bortskaffelsesomkostninger.
 

Kun gennemsigtige sække

Vi tager kun imod affald til Småt Brandbart i gennemsigtige sække.

Se mere om sortering

 

Åbningstider

Mandag til fredag klokken 10.00 til 18.00 
Lørdag klokken 09.00 til 16.00
 

Lukket

Skærtorsdag
Langfredag
1. og 2. Påskedag
Store Bededag
Kr. Himmelfartsdag
1. og 2. Pinsedag
Den 24., 25., 26. og 
31. december samt 1. januar
 

Pladsens adresse er Industriparken 7  i Tarm

Alle brugere bedes om at overholde de regler, der gælder på pladsen.

Sortering

Kontaktoplysninger
Genbrug - drift

Spørgsmål til din dagrenovation mv.

Genbrug - drift
Baldersvej 4
6950 Ringkøbing