Nationalt

I Danmark har vi en national affaldsplan, ”Handlingsplan for cirkulær økonomi”. Det er en handlingsplan, som udgør Danmarks nationale plan for forebyggelse og håndtering af affald.

De detaljerede regler for kommunernes og private affaldsaktørers indsamling og håndtering af affald findes i den nationale affaldsbekendtgørelse og i affaldsaktørbekendtgørelsen.

Kommunerne er i de kommende år ved at tilpasse de kommunale affaldsregulativer, ordninger og praktiske forhold til den gældende affaldsbekendtgørelse.

Kommunalt

Den nationale affaldsplan afspejler sig i kommunale affaldsplaner. En kommunal affaldsplan er ligeledes en handlingsplan for forebyggelse og håndtering af affald. En kommunal affaldsplan skal indeholde:

  1. En kortlægningsdel, som beskriver status for affaldsområdet i kommunen.
     
  2. En målsætningsdel, som redegør for kommunens overordnede målsætninger på affaldsområdet.
     
  3. En planlægningsdel.


De detaljerede regler for indsamling og håndtering af affald i kommunerne findes i de kommunale regulativer for henholdsvis husholdnings- og erhvervsaffald.
 

Links

Den nationale affaldsplan

Affaldsbekendtgørelsen

Affaldsaktørbekendtgørelsen

Vejledning om sorteringskriterier for husholdningsaffald

Ringkøbing-Skjern Kommunes affaldsplan

Ringkøbing-Skjern Kommunes regulativ for erhvervsaffald

Ringkøbing-Skjern Kommunes regulativ for husholdningsaffald
 

Materialet er ikke i webtilgængeligt format. Hvis du har problemer med at få materialet læst op af en skærmlæser, så kan du kontakte Land, By og Kultur.

 

Kontaktoplysninger
Genbrug - drift

Spørgsmål til din dagrenovation mv. (mandag-torsdag kl. 9-15, fredag kl. 9-13)

Genbrug - drift
Baldersvej 4
6950 Ringkøbing

Genbrug - myndighed

Spørgsmål om takster og byggeaffald mv. (mandag kl. 10-17 og tirsdag-fredag kl. 10-13.30)

Genbrug - myndighed
Smed Sørensens Vej 1
6950 Ringkøbing