Boringer, drikkevand og vandforsyning


Her på siden kan du blandt andet ansøge om tilladelse til etablering af boringer til for eksempel vanding af mark eller have.

Du kan også indberette de oppumpede vandmængder fra dine boringer, og se hvordan du får analyseret dit drikkevand fra en husholdningsboring.

Vær opmærksom på, at etablering af en haveboring også kræver en tilladelse fra kommunen!
 

Selvbetjening
Markvanding - ansøg om fornyelse af tilladelse til indvinding af vand
Markvanding - ansøg om tilladelse til ny boring
Staldbrug - ansøg om indvinding af grundvand fra eksisterende boring
Haveboring - ansøg om tilladelse
Indberet mængden af oppumpet vand fra boring
Emner

Boringer på kort - boringsdatabase for hele landet

Hvem må etablere og sløjfe boringer?

Tjek vandets kvalitet

Ringkøbing-Skjern Forsyning

Vandets hårdhed - indhold af kalk

Kontaktoplysninger
Land, By og Kultur
Land, By og Kultur
Smed Sørensens Vej 1
6950 Ringkøbing