Boringer, drikkevand og vandforsyning

Her på siden kan du blandt andet ansøge om tilladelse til etablering af boringer til for eksempel vanding af have eller mark.

Du kan også indberette de oppumpede vandmængder fra dine boringer, og se hvordan du får analyseret dit drikkevand fra en husholdningsboring.

Vær opmærksom på, at etablering af en haveboring også kræver en tilladelse fra kommunen!

Selvbetjening
Ansøg om indvinding af vand fra eksisterende anlæg - markvanding
Ansøg om indvinding af grundvand til staldbrug fra eksisterende boring
Ansøg om tilladelse til haveboring
Indberet mængden af oppumpet vand fra boring

Boringer på kort - boringsdatabase for hele landet

Hvem må etablere og sløjfe boringer?

Tjek vandets kvalitet

Ringkøbing-Skjern Forsyning

Vandets hårdhed - indhold af kalk

Kontaktoplysninger
Land, By og Kultur
Land, By og Kultur
Smed Sørensens Vej 1
6950 Ringkøbing