Forurening

Hvad skal du gøre, hvis du opdager en forurening?

Akut forurening er fx olieudslip på havet eller en brand, der medfører giftige gasser. Hvis du opdager en akut forurening har du pligt til at advare folk om eventuel fare og slå alarm. Du skal anmelde en akut opstået forurening som enhver anden ulykke.

Du skal ringe til alarmcentralen på tlf. 112 og give besked om forureningsulykken.

Kontaktoplysninger
Land, By og Kultur
Land, By og Kultur
Smed Sørensens Vej 1
6950 Ringkøbing