Ansøgning om tilladelse til etablering af minirenseanlæg

Udfyld formularen herunder omhyggeligt. Når du har det hele med, trykker du "Send". Der kan gå lidt tid, inden du som ansøger modtager en kvitteringsmail.

Placeres anlægget på egen grund?

Hvis Nej, er der tinglyst brugsret på anden grund?

Skal der føres rør under vej eller vejbane

Skal der foretages markante terrænændringer?

Har kommunen meddelt påbud efter miljøbeskyttelseslovens § 30?


____________________________________________________________________
Det ansøgte minirenseanlæg og spildevandets type:
Hvilke renseklasser opfylder anlægget?Ledes andet end husspildevand til anlægget?____________________________________________________________________
Bundfældningstank:
Etableres der en ny bundfældningstank?

Indgår eksisterende bundfældningstank i anlægget?

____________________________________________________________________
Udledning:
Hvor udleder anlægget til?

____________________________________________________________________
Nedsivningsanlæg efter minirenseanlægget:
Jordtype efter sigteanalyse

____________________________________________________________________
Kontaktoplysninger
Land, By og Kultur
Land, By og Kultur
Smed Sørensens Vej 1
6950 Ringkøbing