Ansøgning om tilladelse til nedsivning af regnvand i faskine/regnbed

Du må gerne selv etablere din faskine eller dit regnbed. Hvis eksisterende regnvandsafløb er tilkoblet kloak, så skal en autoriseret kloakmester dog frakoble regnvandet.

Der må ikke ledes andet end regnvand til faskinen/regnbedet.

Til brug for sagsbehandlingen skal vedlægges en plantegning over faskinens/regnbedets placering på grunden.

Der skal indsendes en tegning over afløbsforhold på grunden med markering af, hvor frakoblingen er sket.

Hvis faskine/regnbed placeres på anden mands jord, skal der indsendes accept fra ejer, og nedsivningen skal tinglyses.

Gå til ansøgning

Kontaktoplysninger
Land, By og Kultur
Land, By og Kultur
Smed Sørensens Vej 1
6950 Ringkøbing