Fastholdelse på arbejdsmarkedet

Hvis du har en funktionsnedsættelse eller et handicap, kan du få hjælp til at blive i dit job eller til at finde et nyt.

En funktionsnedsættelse kan være både fysisk og psykisk. Det kan være, at du har et fysisk handicap, er ordblind, har en psykisk lidelse eller en udviklingsforstyrrelse.
Jobcenter Ringkøbing-Skjern har ansat to fastholdelseskonsulenter, der kan rådgive og vejlede virksomheder og medarbejdere omkring mulighederne for at bibeholde jobbet i disse
situationer. 
Vi kan også hjælpe dig, hvis du pludselig får en funktionsnedsættelse og derfor har brug for ekstra støtte til at kunne blive i dit job. 

Kontaktoplysninger