Rehabiliteringsteam

Når du har været igennem et forløb i Jobcenteret, skal du drøfte din videre plan med et tværfagligt team, Rehabiliteringsteamet. 

Rehabiliteringsteamet - Trin for trin
1. Du får vejledning af din sagsbehandler.
2. Du udarbejder den forberedende del af rehabiliteringsplanen sammen med din sagsbehandler.
3. Din sagsbehandler indhenter relevante oplysninger bla. lægeattesten LÆ265.
4. Du bliver inviteret til møde med Rehabiliteringsteamet – der udarbejder en indstilling.
5. Jobcenter Ringkøbing-Skjern træffer afgørelse om dit videre forløb/indstillinger.

Mulige indstillinger 
Ressourceforløb
Fleksjob
Førtidspension
Anden indsats i Jobcenteret
Jobafklaringsforløb

Læs mere om Rehabiliteringsteamet

Kontaktoplysninger
Social og integration
Social og integration
Finderupsvej 9
6900 Skjern